Ústecký kraj a Střední průmyslová škola, Resslova 5 v Ústí nad Labem, vyslali svého zástupce do celostátní soutěže Czech Cybertron 2021, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost. Vybraným zástupcem byl student Matěj Šela. Soutěž, která se konala ve Dvoře Králové nad Labem, byla cílená na obranu a útok na zařízení, kdy studenti pod vedením etických hackerů napadali průmyslové zařízení a další síťové prvky a pro zúčastněné se stala unikátním praktickým cvičením simulujícím skutečné napadení ovládacích a řídicích systémů potravinářské linky u společnosti zabývající se výrobou a prodejem potravin. 

     Během dvou dnů dokázali studenti využít úmyslně vytvořených slabých míst v síti a dostat tak koncové zařízení pod svou kontrolu. S ohledem na spontánní týmovou spolupráci všech studentů nebyly vyhlášeny žádné výsledky ani pořadí, pochvalu od pořadatelů dostali všichni soutěžící. Součástí akce byla také doprovodná konference, jejímž cílem bylo seznámit ředitele a zřizovatele škol s problematikou a naléhavostí výuky v oblasti kybernetické bezpečnosti na školách. Mezi účastníky konference byli zástupci veřejné správy, akademické sféry, privátního sektoru, hospodářských komor ČR a zástupci odborné pedagogické veřejnosti.

     Konference se zúčastnila také radní Ústeckého kraje s kompetencemi pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková. „Jsme součástí globální digitální společnosti a všichni již víme, jaká nebezpečí přinášejí hackerské útoky. Je otázkou naší bezpečnosti připravit dostatek absolventů škol, kteří si budou umět s novými hrozbami poradit. Proto podpoříme vznik nového středoškolského oboru na střední průmyslové škole v Resslově ulici v Ústí nad Labem,“ uvedla radní.

Úvodní foto: radní Jindra Zalabáková na soutěži Czech Cybertron 2021

(zdroj: kr-ustecky.cz)