Na cestách vždy společně, pojedeme bezpečně.

     AutoŠkolka je společný projekt Městské policie Most a partnerů projektu: Automoto klub SHD Most, Integrační centrum Kamarád, BESIP, Český červený kříž a Střední škola diplomacie a veřejné správy. 

     Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti nejmenších účastníků silničního provozu. Strážníci – preventisté a zástupci partnerů projektu předají dětem zábavnou formou informace o bezpečném pohybu na silnici a v její blízkosti. 

     AutoŠkolka je složena z 5 lekcí uzpůsobených věku malých studentů (3-5 let a 6-8 let) . Výuka bude probíhat vždy ve středu od 20. 10. 2021 od 15:30 do 16:30 hodin a od 16:30 do 17:30 hodin. Každá lekce bude rozdělena na část teoretickou (cca 30 minut tvoření, hádanky, hry s dopravní tématikou) a praktickou (cca 30 minut jízdy v elektrických autíčkách).

     Účast dítěte v AutoŠkolce je podmíněna doprovodem osoby starší 18 let.

     Místo konání: Dětské dopravní hřiště AMK SHD Most, ul. Zd. Fibicha.

     Přihlášky se přijímají do 19. 10. 2021 na e-mailu lucie.svabova@mp-most.cz. Počet míst je omezen. 


Bližší informace poskytne: 

str. Bc. Lucie Švábová, preventistka MP Most

tel.: 731 633 356 (Po – Pá v čase 8.00 – 15.00 hodin), lucie.svabova@mp-most.cz

(zdroj: mesto-most.cz)