Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů ocenil již po deváté projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77 v Pražské křižovatce v Praze výjimečné seniory a seniorské kluby v České republice.

     Držitelkou Ceny Senior roku 2021 se stala paní Vilemína Svobodová, manažerka a předsedkyně Senior klubu Pomoc bližnímu z. s. v Lounech, která už víc než 20 let bojuje za lepší postavení seniorů a hendikepovaných lidí ve společnosti.

     Blahopřejeme!

(zdroj: mulouny.cz)