Dne 21. září 2021 byla slavnostně otevřena Environmentální učebna v prostorách oplocenky na Radovesické výsypce. Má sloužit všem bílinským školským zařízením a spolkům. V oplocence kromě učebny najdeme i mnoho environmentálních prvků. Část prostoru je věnována fauně a flóře, s kterou se můžeme setkat při procházkách tímto krásným rekultivovaným prostorem, druhá část je pak věnována hravým interaktivním prvkům a část třetí slouží prezentaci jednotlivých školských zařízení.

     Environmentální učebna v Bílině vznikla za spolupráce mnoha institucí a organizací. Otevření zahájil generální ředitel Severočeských dolů a.s. Ivo Pěgřímek, za Ústecký kraj promluvili radní Michal Kučera a předseda výboru pro životní prostředí Tomáš Kirbs. Dále promluvil bývalý hejtman a bílinský zastupitel Oldřich Bubeníček, za město Bílina pronesla několik slov starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová. Všichni přítomní hovořili o nutnosti vzájemné spolupráce, významu rekultivací, zavzpomínali na původní podobu Radovesické výsypky, podpořili rozvoj environmentální výchovy a poděkovali všem přítomným hostům. 

Environmentální učebna je vybavena mnoha hravými prvky

     Následovalo vystoupení dětí chlumské základní školy a poté si všichni společně zazpívali o tom, jak je krásně na světě. Starostka města a generální ředitel Severočeských dolů a.s. poté přestřihli pásku a pokřtili nové logo Radovesické výsypky. Logo pro výsypku na základě podkladů dětí a veřejnosti vytvořil Tomáš Skalka z reklamní agentury Rockdesign. Všichni přítomní se shodli na tom, že logo přesně vystihuje myšlenku a vizi rekultivované Radovesické výsypky. Poté již moderátoři z chlumské školy pozvali veřejnost dovnitř, kde byl připravený krásný a chutný raut, který pro tuto příležitost připravily Lahůdky FAJN a cukrárna Adamant Krupka. 

     Zástupci Severočeských dolů a.s., města Bíliny, školských zařízení a spolků společně podepsali Memorandum o spolupráci, kde se zavázali ke vzájemné spolupráci mimo jiné v oblasti rozvoje a podpory environmentální výchovy a ochrany životního prostředí. Poté si všichni mohli prohlédnout jednotlivé prvky, které ve spolupráci s odborníky z bílinských spolků a Severočeských dolů vyrobila firma Lesní svět. Hosté si v závěru akce odnesli drobné dárky, které vytvořili pracovníci Technických klubů při základní škole Za Chlumem. V plánu je dále místo osadit rostlinami, přilákat čmeláky a motýly a vybudovat bosonohou stezku. 

ZŠ za Chlumem bude o místo pečovat společně s ostatními bílinskými školami a spolky.

(zdroj: kr-ustecky.cz)