Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě tvoří středobod areálu na severním okraji města. Díky své unikátní historii láká k návštěvě turisty z celé republiky.


Historie kostela


Děkanský kostel původně stával na místě raně gotické baziliky. Z té se po požáru, který zachvátil město v roce 1515, dochovala do dnešních dní pouze krypta. Pro stavbu nového kostela se hledaly finanční zdroje, proto byla roku 1515 vyhlášena veřejná sbírka s požehnáním papežského stolce, a to nejen na území Čech, Moravy a Slezska, ale i v Míšeňsku a Lužici. Základní kámen stavby byl symbolicky položen roku 1517 v den svátku Panny Marie. Autorem architektonického návrhu nového pozdně gotického chrámu byl Jakub Heilmann ze Schweinfurtu, který také po technické stránce do své smrti stavbu vedl. Stavba kostela trvala až do konce 16. století.

Žebra pozdně gotické klenby

 Velké stěhování


     V říjnu roku 1975 se uskutečnil unikátní přesun kostela. Tato památka se „dala do pohybu“ po kolejích a ocitla se na svém současném místě. Překonaná vzdálenost čítala přes 841 metrů ze zbourané části města Most k novému místu u barokního špitálu s gotickým kostelíkem sv. Ducha. Kostelní věž byla rozebrána, neboť její zabezpečení by si vyžádalo příliš náročné úpravy a komplikace při přesunu. Celková váha kostela nakonec činila 12 000 tun. Kolejiště bylo vzhledem k velké dopravní vzdálenosti dlouhé pouze 160 metrů. Za kostelem bylo pak vždy demontováno a znovu před kostelem namontováno. Pod všechny staticky důležité body bylo na vybudované kolejiště zasunuto 53 transportních vozíků. Práce byly řízeny počítačem, autorem software koordinujícího celý systém byl strojní inženýr Jiří Souček. Celý přesun trval 646 hodin průměrnou rychlostí 1-3 cm za minutu. Jedná se o výjimečný technologický počin zapsaný v Guinnessově zlaté knize rekordů. Je tam zapsán jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích (rekord byl pokořen v roce 2004). Kostel byl takto zachráněn před zničením, které kvůli těžbě uhlí potkalo většinu staveb ve starém Mostě. V roce 1993 byl do chrámové lodi umístěn 17 metrů vysoký barokní oltář a varhany z 16. století. Kostel byl opětovně slavnostně vysvěcen ve dnech 19. a 20. června roku 1993. Dne 1. července 2010 se stal národní kulturní památkou.

Počítač, kterým byly řízeny práce při přesunu


     V současnosti je kostel přístupný veřejnosti, a to dle aktuální otevírací doby. Prohlédnout si můžete jak loď kostela a jeho krovy, tak i kapli Svatého Ducha či vystoupat po 197 schodech na věž kostela s vyhlídkou. Krásná vnitřní výzdoba a precizní architektonické pojetí prostoru ohromí každého návštěvníka. Silný zážitek znásobí zhlédnutí autentického videa o stěhování této neobyčejné památky. Prostory kostela jsou kromě sakrálních účelů také využívány jako koncertní a svatební síň. V podzemí stavby (první podzemní podlaží) je výstavní prostor. V těsné blízkosti kostela se nachází barokní špitál se stylovou restaurací a gotický kostelík sv. Ducha, který je využíván pro komorní expozice výtvarného umění. Okolí kostela zdobí barokní plastiky zachráněné ze starého města a sochy vytvořené umělci během sochařských sympozií.

Děkanský kostel – interiér


Zdroj: Město Most
Historické fotografie: zdroj: archiv přesunutého kostela