Září je měsícem návratu žáků a studentů do školních lavic, aby se vzdělávali a naučili se něco nového. My v Botanické zahradě Teplice nemáme ani školní lavice, ani žákovské knížky či celé třídy. U nás se můžete vzdělávat po celý rok, a to nejenom pod širým nebem, ale i pod střechou skleníku. Výhodou je, že informace uváděné v učebnicích uvidí žáci a studenti přímo na místě a získají neocenitelné zkušenosti. Vždy se lépe vypráví o tom, co člověk zažil, uviděl než jen to, co si načetl, a v mnoha ohledech o tom může mít mlhavou představu. Jsme rádi, že školská zařízení nás vždy na konci a na začátku školního roku navštěvují, využívají možnosti komentovaných prohlídek, a že se jim tato „botanická škola“ líbí. 
 
     V první zářijové dekádě přichází období zvané Mariánské léto vyznačující se teplými a slunnými dny, které jsou vhodné pro návštěvu botanické zahrady. Venkovní zahrada je stále v plném květu pozdních trvalek a letničky budou svoji krásu předvádět do prvních mrazů. Koncem září se může objevit déletrvající suché, teplé a slunečné počasí, které se označuje jako Babí léto. Všude se začnou objevovat jemné pavučinky pavoučků vinoucí se od jedné rostliny ke druhé.
     Nemusíme ani připomínat, že 22. září ve 21 hodin a 21 minut se nadobro rozloučíme s létem a nastane astronomický podzim, kdy nastane i podzimní rovnodennost. Jelikož jsme v botanické zahradě, podzim nemusí nutně znamenat jen podzim. My totiž pěstujeme rostliny i z jižní polokoule. Pro některé z nich nastává jaro, probouzejí se k životu a velké radosti nám budou dělat během zimního období, kdy se budou objevovat jejich nádherné květy. Mluvíme třeba o jihoafrických nebo jihoamerických cibulovinách, které jsou v našem létě zatažené v podzemní cibuli či hlízce, a teprve za vhodných podmínek nastartují svůj život. 
     Všichni samozřejmě sledují s napětím klesající teploty kvůli nádobovým nebo choulostivým rostlinám, které byly přeneseny do venkovní expozice. Většina těchto rostlin zvládne krátkodobý pokles teplot a není se třeba bát krátkodobých výkyvů teplot. V případě hodně vlhkého září je vhodné sklidit kaktusy, které letníme venku, protože by jim mohla ublížit nadměrná vlhkost. 
     Samozřejmě září a říjen jsou měsíci vhodnými k výsadbám dřevin, keřů, trvalek případně k obnově trávníku. Půda je stále dostatečně prohřátá a do zimního období je relativně daleko. Pravidelné ranní rosy napomáhají ujmutí čerstvě vysetého travního semene a dostatečný přísun vody pomůže dobrému zakořenění sazenic. Začátek podzimu je tak pro zahradníky stejně náročný jako jarní období výsadeb. 
     Náš malý tip na závěr. Zavítejte do podzimní botanické zahrady. Přináší opět jiné kouzlo než v jarních a letních měsících. Vášniví fotografové určitě uvítají měkké podzimní světlo, které dokáže vykouzlit na snímcích neopakovatelnou atmosféru. Po celé září můžete ve venkovní expozici shlédnout výstavu chilli papriček nazvanou Pálivé krásky. Neváhejte a dorazte do botanické zahrady! Těšíme se na vás v září od 9.00 do 18.00 každý den kromě pondělí. 

Botanická zahrada Teplice