5. září proběhne na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně tradiční Terezínská tryzna. Vzpomínkovou akci organizuje Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Federací židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2021 převzal ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek.

     Po nástupu Čestné stráže a hudby bude tryzna v 10 hodin zahájena kladením věnců a kytic. Státní hymna zazní v podání operní pěvkyně Edity Adlerové, po které přivítá zúčastněné ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Následně přijde na řadu hlavní projev předsedy Ústavního soudu České republiky Pavla Rychetského, na který naváže slovo pamětníka, v letošním roce ho obstará Hanuš Hron, bývalý vězeň terezínského ghetta. Následovat bude tradiční křesťanská a židovská modlitba, program tryzny pak bude zakončen sborem z 3. dějství opery Nabucco G. Verdiho v podání Děčínského pěveckého sboru.

     Tryzna v Terezíně se každoročně koná vždy třetí neděli v květnu na závěr Mezinárodních pamětních dní odboje jako odkaz tzv. Buchenwaldské přísahy. Jejím obsahem bylo prohlášení osvobozených vězňů koncentračního tábora Buchenwald v roce 1945, že neustanou v připomínání válečných událostí, dokud nebudou vymýceny všechny kořeny nacismu. V letošním roce byli pořadatelé nuceni tryznu v důsledku pandemie onemocnění covid-19 z tradičního květnového termínu přesunout na pozdější termín a za ten byla vybrána právě neděle 5. září.

     Až do odchodu delegací z Malé pevnosti na Národní hřbitov (od rána do cca 10:30 hodin) je pro veřejnost areál Malé pevnosti uzavřen. Otevírací doba v ostatních návštěvnických objektech Památníku Terezín zůstává nezměněna. Po celý tento den mají návštěvníci volný vstup do všech objektů Památníku Terezín.

(zdroj: kr-ustecky.cz)