Od prvního září 2021 Sociální služby města Lovosice začnou poskytovat profesionální zázemí pro dobrovolnictví v Lovosicích, které má za cíl zlepšit dostupnost dobrovolnictví v Ústeckém regionu. Smyslem je rozšíření povědomí o dobrovolnictví, propojování možností, spolupráce všech aktérů a podobně. Cílem také je, aby dobrovolníci byli prověření, přičemž záštita dobrovolnického střediska tuto důvěryhodnost poskytuje.

     Otevíráme zde nový prostor pro rozvoj dobrovolnictví, pro nové inspirace, sdílení, spolupráci, pro každého, kdo má zájem pomáhat dětem, rodinám, seniorům či dalším potřebným jako dobrovolník.

     Naším posláním je zájemce o tuto činnost informovat o možnostech, jaké se nabízejí, kde všude mohou věnovat kousek své energie někomu, kdo ji potřebuje a získat i něco pro sebe a jakým způsobem se dá pomáhat. Mohou se na nás obrátit sami dobrovolníci i organizace, které by činnost dobrovolníků uvítali. Jako bonus pro zájemce nabízíme zajištění bezplatného vzdělávání dobrovolníků či koordinátorů, neboť dobrovolníci svoje služby poskytují bez finančního ohodnocení. Za jejich čas, energii, entuziasmus máme možnost poděkovat jinými tedy nefinančními benefity. Primárně to je dobrý pocit, smysl vynaloženého času, nová zkušenost, nové kontakty, prostor pro sebehodnocení a prezentaci pro další profesní i osobní život (tzv. kompetenční portfolio), vyzkoušení si vlastního potenciálu či nápadu.

     Důvodů proč se lidé stávají dobrovolníkem je spousta, abychom udrželi motivovanost těchto lidí, chceme jim nabídnout potřebné zázemí, pod záštitou naší organizace. Místo, kde získají nové zkušenosti, objeví nové příležitosti a výzvy, vyzkouší si dobrovolnictví „na míru“. Potřebnost lokálního centra dobrovolníků nám nastínila situace během pandemie koronaviru, kdy dobrovolníci z řad studentů, hasičů, sportovců, učitelů pomáhali zajistit nákup potravin, vyzvednutí receptů a léků, roznášku obědů nebo spousta lidí se zapojila do jarního šití roušek. Od loňského roku evidujeme zvýšený zájem o dobrovolnictví prakticky u všech věkových skupin obyvatel od studentů po seniory. Zapojují se jak studenti středních škol, pro které může být zkušenost s dobrovolnictvím bonusem k přijetí na některé vysoké školy a pro samotné vysokoškoláky zajímavou praxí, v rámci jejich studovaných oborů. Dobrovolnická střediska zpravidla fungují podle zákona o dobrovolnické službě a jejich dobrovolníci působí v programech s akreditací Ministerstva vnitra ČR.

     Zájemci o dobrovolnictví mohou navštívit webový portál www.ssmlovo.cz, kde najdou kromě obecných informací o dobrovolnictví také aktuální nabídku dobrovolnických příležitostí v kraji a zároveň i registrační formulář a prostřednictvím něj se nám mohou přihlásit.

 (zdroj: meulovo.cz)