Se stavbou nového sběrného dvora o rozloze přes šest tisíc metrů čtverečních začala realizující firma minulý rok v srpnu. Po roce míří stavební práce do finále, během září by měl být areál dokončen.

     Varnsdorf se pro výstavbu nového sběrného dvora rozhodl z několika důvodů. „Ve Varnsdorfu bydlí patnáct tisíc obyvatel, přesto jsme nedisponovali samostatným sběrným dvorem pro vytříděné složky komunálního odpadu. V areálu technických služeb jsme měli pouze vyčleněnou část pro nakládání s odpady, která je nedostatečná. Zároveň chceme zvýšit možnosti separace odpadu a občanům nabídnout větší komfort,“ popsal situaci starosta města Roland Solloch.

     Sběrný dvůr, jenž bude mít vjezd z Plavecké ulice, bude disponovat obrovskou nájezdovou rampou, ze které bude možno pohodlně vhazovat odpady do přistavených kontejnerů dle druhu odpadu. Další komfortní službou bude mostová digitální váha. Ta s velkou přesností zváží při příjezdu a odjezdu vozidla váhu odpadu. „Dokážeme tak získat přesnější data separace odpadů,“ dodal Solloch.

     Součástí areálu bude dále objekt pro uskladnění technických prostředků, nebo skladovací boxy např. na elektroodpad. V současné době finišují práce na objektu pro obsluhu areálu. Sběrný dvůr bude v konečné fázi oplocen a vybaven kamerovým systémem. „Myslíme také na zeleň. Na zelených plochách se vysázelo přes třicet kusů stromů a přes čtyři sta kusů keřů,“ řekl starosta města.

     Během stavebních prací bylo nad rámec projektové dokumentace nutné vyřešit zpevnění podloží. Ostatní práce probíhaly bez komplikací dle harmonogramu.

     Náklady na tuto investiční akci jsou 42 milionů korun s DPH. Větší část, 85 % uznatelných nákladů, pokryje dotace z Operačního programu Životního prostředí. Po administraci a splnění dotačních podmínek se sběrný dvůr otevře pro občany Varnsdorfu. Podle předpokladu by to mohlo být na podzim letošního roku.

(zdroj: varnsdorf.cz)