V průběhu měsíce srpna 2021 začne probíhat realizace akce: „Revitalizace parku U Trati v Lounech“. Během akce budou odstraněny nemocné a nebezpečné stromy, bude provedena probírka a zmlazení keřů a ošetření perspektivních jedinců.

     Po vyčištění ploch budou vysazeny nové stromy a keře a v místě kruhové plochy na křížení cest bude založen záhon složený z nenáročných trvalek, okrasných trav a cibulovin. Část travnatých ploch bude převedena z intenzivní péče do režimu přírodní plochy s lučním porostem. V ploše budou doplněny drobné cibuloviny a rozhozeno osivo bylinné směsi.

     Dále bude provedeno odstranění zbytků nefunkční vodní nádrže a brouzdaliště pod svahem, vyskládání kamenné zídky a úprava povrchu cestních sítí s použitím přírodních matriálů.

     Revitalizaci parku U Trati v Lounech bude realizovat firma OK GARDEN, s.r.o., na základě projektové dokumentace zpracované Ing. Alenou Burešovou. Akce bude dokončena do konce listopadu 2021.

Město Louny
Odbor správy majetku