Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce nástupišť ve stanici Roudnice nad Labem a zajištění bezbariérového přístupu na ně pomocí výtahů. Práce za 344,6 mil. Kč dodají společnosti Chládek & Tintěra a Monzas. Investor si od stavebních úprav slibuje výrazné zlepšení bezpečnosti železniční dopravy. Zahájeny mají být ještě v srpnu a konec prací je naplánován na listopad příštího roku.

     „Železnice pro Roudnici nad Labem vždy byla a stále je velmi důležitou součástí dopravy. Místní stanice přitom již dlouhá léta nesplňuje některé základní požadavky cestujících, zejména na bezbariérovost. Investici do ní proto velice vítáme a jsme za ni rádi. Zároveň se však snažíme se Správou železnic dále jednat, především o řešení neuspokojivé situace s parkováním v blízkosti stanice. Nabízí se několik možností, včetně využití prostoru po části stávající skladové budovy. Pozornost by měla být věnována i opěrné zdi na nábřeží,“ řekl Jiří Řezníček, místostarosta města.

     Pro nástup a výstup cestujících v současné době slouží jedno ostrovní, jedno vnější a dvě úrovňová nástupiště, přístupná pouze po schodištích z podchodu, respektive z odbavovacích prostor výpravní budovy. Rekonstrukce současná vnější a ostrovní nástupiště zvýší a budou doplněna o bezbariérový přístup pomocí výtahů. Přibude i jednostranné ostrovní nástupiště s přístupem nově zbudovaným schodištěm a výtahem ze stávajícího podchodu. Jeho zastřešení projekt ponechává ve stávajícím stylu.

     „Současný podchod projde během realizace projektu zásadní obnovou, vedle vestavby výtahových šachet se také částečně nahradí jeho původní konstrukce. Nutné stavební úpravy proběhnou rovněž ve výpravní budově, opraví se i schodiště a doplní nový orientační systém. Nástupiště a podchod dostanou moderní osvětlení, v celé stanici pak bude zřízen nový kamerový systém. Z důvodu kolejových úprav souvisejících zejména s výstavbou nového nástupiště se upraví i trakční vedení a stávající zabezpečovací zařízení,“ dodává v tiskové zprávě Správa železnic.

(zdroj: roudnicenl.cz)

Pozn.: obě fota – vizualizace.