Dny naplněné sportem, aktivitami připravenými psovody z věznice, hasiči, zástupci Českého svazu ochránců přírody či besedami s kurátorkami OSPODu městského úřadu zaměřenými na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže vyplnily program letního tábora, který letos opět město Litoměřice pořádalo v Horním Vysokém pro děti z rodin, které spolupracují s odborem sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu.

     „Litoměřice jako jedno z mála měst v České republice pořádá tento typ letního táboru pro děti pocházející z rodin, které spolupracují s naším odborem a jejichž rodiče z různých důvodů nemohou svým ratolestem letní radovánky dopřát,“ informuje o organizaci tábora vedoucí Odboru sociálního a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice Renáta Jurková.

     Tábor, kterého se zúčastnilo 20 dětí, se koná každým rokem. Letos se mezi děti vypravil i místostarosta Litoměřic Lukas Wünsch.

(zdroj: litomerice.cz)