Radní Ústeckého kraje pro investice a majetek Tomáš Rieger a radní pro finance Jan Růžička navštívili areál Lužické nemocnice v Rumburku a poté jasně deklarovali, že nemocnice projde v nejbližších letech kompletní rekonstrukcí a modernizací.

     „Předpokládáme investici zhruba 700 milionů korun, což bude sice jedna z největších krajských investic za naše volební období, ale dlouho opomíjený Šluknovský výběžek si prostě zaslouží moderní nemocnici. Zaslouží si ji nejen 55 tisíc obyvatel ve spádové oblasti a lidé, kteří navštěvují oblast jako turisté nebo zde mají chatu, ale také nemocniční personál a lékaři,“ uvedl Rieger.

     „Mohu potvrdit, že ekonomická situace kraje není ideální, ale jsou prostě věci, přes které nejede vlak. Nemocnice se dočká obrovských investic. Projde kompletní rekonstrukcí a modernizaci čeká i přístrojová část. Budeme se snažit maximalizovat cizí zdroje, aby to krajský rozpočet zatížilo co nejméně. Naší prioritou je však profesionální péče o obyvatele v kraji, ať už bydlí kdekoliv,“ dodal radní pro finance Růžička.

     V současné době je Lužická nemocnice ve třech od sebe vzdálených objektech, k čemuž radní pro investice a majetek doplnil: „Aby měly investice maximální efekt, bude třeba veškeré součásti nemocnice postupně přesunout do jednoho komplexu. Není možné tříštit cenný personál mezi nemocnici, Podhájí a Polikliniku. Vše bude v jednom areálu nemocnice a nepotřebné budovy se prodají.“

     Lužická nemocnice byla v majetku města Rumburk, poté ji vedla správkyně konkurzní podstaty, od začátku roku je ve správě odboru majetku, jenž má na starost právě radní Rieger, a od 1. 7. 2021 je součástí Krajské zdravotní a. s. Jediným jejím akcionářem je Ústecký kraj a členové Rady Ústeckého kraje tvoří valnou hromadu společnosti.

     „V minulosti se jezdily krajské delegace dívat do Rumburku a před občany nebo v televizních debatách se předháněly ve slibech. Stav jejich slibů můžete sami zhlédnout na místě, ale nechoďte moc blízko k budově, aby na vás nespadla omítka nebo celý balkón,“ glosoval radní pro finance Jan Růžička. „V současné chvíli je požádáno o dotace, jsou vyčleněny peníze na investice a mohu s jistotou říct, že modernizace nemocnice v Rumburku proběhne v řádu několika let,“ uzavřel.

(zdroj: kr-ustecky.cz)