Každou středu do 15. září, vždy od 18:00 hod., budete mít příležitost setkat se s akademiky a výzkumníky ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). Přiblíží svou práci a představí zajímavá témata ze světa vědy.

     Během léta se může veřejnost setkávat s vědou nejen na přednáškách z cyklu Café Nobel! Program Piknik Nobel, jak se letošní letní přednášková novinka nazývá, tvoří témata věnovaná např. bioluminiscenci, nakládání s odpady, geneticky modifikovaným organismům, novým materiálům apod. 

     „Přednášky se budou konat pod širým nebem ve venkovním amfiteátru v univerzitním kampusu a za každého počasí. Nebude-li příznivé, přesunou se do přilehlých prostor Fialové auly Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP,“ upozorňují organizátoři Josef Trögl a Diana Nebeská z Fakulty životního prostředí UJEP.

Program Piknik Nobel:

11. 8.   Tomáš Lank: Nakládání s odpady u nás a jinde ve světě

18. 8.   Hana Auer Malinská: Geneticky modifikované organismy – proč všechen ten povyk?

25. 8.   Jan Macháč: Zelené střechy a jejich přínos pro města z pohledu ekosystémových služeb

1. 9.     Jiří Orava: Materiály v proměnách času. Umíme to lépe než příroda?

8. 9.     Stanislava Musilová: Ženy za katrem. V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století

15. 9.   Jaroslav Nýdrle a Dominik Brétt: Proč mapy lžou – kudy vede cesta k moři? Historie a současné výzvy kartografie

     Vstup na přednášky je volný, nápoje a drobné občerstvení zajišťuje Čajovna U vysmátý žáby. Další informace včetně podrobných anotací přednášek a stručných medailonků přednášejících si můžete přečíst na webu Café Nobel.

     Venkovní amfiteátr (na úvodním fotu) se nachází cca 100 metrů rovně od hlavního vchodu do Kampusu UJEP z Pasteurovy ulice v Ústí nad Labem.

Kontakty: doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D., josef.trogl@ujep.cz, 475 284 155, Ing. Diana Nebeská, diana.nebeska@ujep.cz, 475 284 113

     Cyklus přednášek Piknik Nobel vznikl ve spolupráci s projektem č. 304011U405 Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach.

Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP