Centrální dispečink Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) v červnu vyřídil více než 1000 telefonátů. Za téměř rok a půl fungování dispečinku je to nejvíce dotazů či požadavků cestujících, které dispečeři během jednoho měsíce vyřešili.

     „Pracovníci dispečinku řešili řadu dotazů týkajících se návazností spojů nebo mimořádností integrované dopravy v Ústeckém kraji. Cestující volají například s žádostmi o zajištění přestupu a čekání navazující linky, informují se o zpoždění nebo výlukách. Velmi časté je také hlášení ztrát například telefonů, peněženek či částí oblečení, ale nejkurióznější ztrátu jsme řešili před pár dny, kdy bylo v autobusu zapomenuto osmileté dítě,“ řekl vedoucí dispečinku Jindřich Jelínek.

     Dispečink, který byl zřízen v únoru 2020, má za úkol zajištění návazností, řešení mimořádností, objednávání spojů a informování cestujících o problémech v provozu. Sdotazy na vyhledávání spojení či k tarifu DÚK pomohu informační kanceláře DÚK. O aktuální poloze spoje se cestující mohou informovat na provoz.dopravauk.cz nebo se podívat na tabuli odjezdů tabule.dopravauk.cz

     Kontakt na Centrální dispečink Dopravy Ústeckého kraje: +420 475 657 657.    


(zdroj: kr-ustecky.cz)