Minulý týden bylo za účasti vedení města slavnostně otevřeno nové zázemí fotbalového hřiště v ulici Dr. Jánského. Rekonstrukce a výstavba nových šaten, klubovny, prádelny i potřebných skladovacích prostor proběhly v rekordním čase šesti měsíců. Město spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo významnou dotaci, aby se projekt uskutečnil. „Kvalitní zázemí často rozhoduje o tom, jestli děti vůbec začnou sportovat. Mám radost, že jsme podmínky pro naše fotbalové naděje výrazně vylepšili,” řekl David Dinda, náměstek pro rozvoj a investice.

     Rekonstrukcí a přístavbou objektu vznikly prostory pro osm šaten se sprchami, WC pro návštěvníky areálu, šatna pro rozhodčí, kancelář, klubovny. A v neposlední řadě také prádelna a sklad pro nářadí a tréninkové pomůcky. „Záměrem bylo rozšířit kapacity objektu tak, aby vyhovovaly aktuálním potřebám sportovců a návštěvníků sportovního areálu. Současně také abychom splnili požadavky fotbalové asociace,“ řekl Radek Zaťko, předseda mládežnického spolku JUNIOR Chomutov. Zázemí využijí nejen fotbalisté, ale také žáci ze Základní školy na Příkopech, kde jsou sportovní třídy. Na sportovní dny budou do areálu docházet i děti z mateřských škol.

     Celkové investiční náklady dosáhly více jak 12 milionů. Město poskytlo necelé 4 miliony korun, zbytek pokryla dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

(úvodní foto: David Dinda, náměstek primátora a Radek Zaťko, předseda Junior Chomutov, z.s.)

(zdroj: chomutov-mesto.cz)