Vynikající diplomovou práci na téma Rekonstrukce historických lázní Johanna Schichta sepsal student Martin Mottl. Město ho za ni odměnilo finančním darem – obdržel příspěvek 20 000 Kč. Jeho práce je precizní, v komerčním prostředí by dosahovala statisíců korun. Dar mu na magistrátu předal primátor Petr Nedvědický se svou náměstkyní Evou Outlou.

     „Chtěl bych Vám poděkovat za nesmírně zdařilou práci, která má reálný přínos pro naše město. Schichtovy lázně jsou významnou památkou a tato diplomová práce nám může hodně pomoci s jejich budoucností,“ uvedl primátor Nedvědický. „Jste velkou nadějí. Přeji Vám, abyste byl jednou zlatým písmem zapsán do historie města pro Vaši další práci, která povede k jeho rozkvětu,“ popřála Martinu Mottlovi náměstkyně Outlá.

     Martin Mottl prokázal nejen své odborné dovednosti, ale připravil i dokument s vysokou praktickou hodnotou, jehož zužitkovatelem by v budoucnu mohlo být i město Ústí nad Labem. Posuzovaná stavba, lázně Johanna Schichta, totiž patří k historicky cenným objektům a zájmem města je, aby našla nové využití a dál nechátrala. Jedna z diskutovaných cest je i odkup lázní od soukromého vlastníka do majetku města. V minulosti byl často jako protiargument používán odkaz na totální zkázu objektu a jako jediné řešení byla připouštěna demolice. Posudek Martina Mottla však hodnotí stav hlavních nosných konstrukcí jednoznačně s perspektivnou dalšího využití.

(zdroj: usti-nad-labem.cz)