Spolek přátel školy při Základní škole Máchovo náměstí uspořádá ve spolupráci s devíti školami ve městě celkem 23 letních vzdělávacích kempů, kterých se zúčastní přes 350 dětí. Jejich cílem je podpořit žáky škol v přípravě na další školní rok. Projekt je financován z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve výši 1 035 000 korun, které se rozdělí mezi zapojené školy. Jedna další ZŠ pořádá kempy z vlastních zdrojů. Aktuálně také probíhají jednání s Místním akčním plánem Děčín o možné další podpoře. Iniciátorem myšlenky uspořádání vzdělávacích kempů je náměstek primátora Martin Pošta.

     „Návrat dětí do škol je pro mnohé těžký, projekt vzdělávacích kempů považuji za velmi přínosný. Je skvělé, že se zábavnou formou podaří zopakovat učivo, které zatím děti znají jen z distanční výuky, hlavně se ale děti osobně potkají, protože koronavirus jasně ukázal, že školy nejsou důležité jen z hlediska vzdělání, ale i socializace. Projekt prohloubil také spolupráci mezi školami v našem městě. Jsem velice rád, že rodiče projevili zájem o účast svých dětí na kempech a děkuji všem, kteří se aktivně do projektu zapojili,“ dodává Martin Pošta.

     Nositelem projektu se stal Spolek přátel školy při ZŠ Máchovo náměstí. „Před podáním žádosti o dotaci na MŠMT provedly školy vlastní dotazníková šetření, aby zjistily zájem rodičů a žáků. Ukázalo se, že tu zájem je. Nyní již na zapojených školách probíhá oficiální přihlašování do kempů. Ty jsou pro všechny účastníky kompletně hrazené z dané dotace včetně stravy,“ vysvětlil Martin Lána, ředitel ZŠ Máchovo náměstí.

     Kempy budou probíhat ve druhé polovině srpna a pomohou tak dětem připravit se na nástup do nového školního roku. Budou zahrnovat výukovou oblast (jazykové vzdělávání, čtenářská a matematická gramotnost, přírodní a kulturní základ, plánování vlastního učení, výukové strategie, seberozvoj, digitální technologie podporující výuku) a zájmovou a pohybovou oblast (pohyb na zdravém vzduchu a zvýšení fyzické kondice, poznávání města, hry v přírodě, výtvarné činnosti). Příměstský kemp bude 5denní (pondělí až pátek), nejčastěji v časech od 8-17 hod (vždy 8 h). Žáci budou rozdělení podle věku (např. 1.-4. třída, 5.-8. třída). Školy budou využívat pro své výukové i pohybové aktivity zejména zázemí města Děčína, například ZOO, zámek, parky a okolní přírodu.

(zdroj: mmdecin.cz)