Palácovou vilu C. H. Wolfruma, v níž sídlí vědecká část Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, navštívili v pondělí 14. června zástupci Velvyslanectví USA. Delegace vedená Charge d´affaires Jennifer Bachus zavítala do krajské knihovny u příležitosti slavnostního otevření americké knihovny, která nově rozšíří jak fond, tak i nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit Oddělení cizojazyčné literatury. 

     „Za podpory našeho zřizovatele Ústeckého kraje a nového vedení města Ústí nad Labem intenzivně pracujeme na navázání užší spolupráce s Velvyslanectvím USA od začátku letošního roku. I přes všechna úskalí a omezení, která s sebou přinesla pandemie koronaviru, se nám v tomto období podařilo společnými silami realizovat dvě velmi úspěšné online akce. Velkou radost mi udělala především beseda s diplomatem Douglasem Morrowem, do které se zapojilo téměř 500 studentů z našeho kraje,“ říká k počátku spolupráce s ambasádou Spojených států amerických ředitelka knihovny Jana Linhartová. 

     „Na spolupráci s lidmi z Ústeckého kraje prostřednictvím Severočeské vědecké knihovny se moc těšíme. Věříme, že otevření americké knihovny v Ústí nad Labem představuje perspektivní partnerství mezi ústeckým regionem a Spojenými státy americkými,“ řekla Jennifer Bachus, která též zdůraznila, že Ústecký kraj se v současné době stává jedním z center zájmu amerických investorů a zaměstnavatelů.

     „Naši novou americkou knihovnu jsme se po dohodě s velvyslanectvím a zřizovatelem rozhodli pojmenovat American Library Ústí nad Labem, protože je však oficiální název poměrně dlouhý, myslíme si, že se mezi uživateli bude větší oblibě těšit zkratka ALUL,“ vysvětluje Jana Linhartová. Na ALUL budou navázány nejrůznější osvětové akce o USA, besedy s diplomaty, semináře o možnostech studia v Americe nebo konverzační setkání v angličtině. 

     Slavnostního otevření ALUL se kromě návštěvy z velvyslanectví a vedení knihovny zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, zástupci vedení města a další významní hosté, mezi nimiž byl i někdejší brankář NHL, ústecký rodák Michal Neuvirt. Kromě slavnostního stříhání pásky americká Charge d´affaires a hejtman Ústeckého kraje podepsali i čtenářské přihlášky a stali se tak prvními čtenáři American Library Ústí nad Labem.  

     V rámci slavnostního otevření knihovna zároveň představila novou kolegyni, Američanku Anne Heaton Petrak, která bude činnost ALUL koordinovat. „Anne nás zaujala již na prvním pracovním pohovoru, kromě toho, že ovládá několik cizích jazyků, projevila obrovské nadšení, a i když k nám na plný úvazek nastoupí až v průběhu léta, bezprostředně po vítězství ve výběrovém řízení se začala seznamovat s knihovnou a po hlavě se vrhla do práce. Nepochybuji, že je naše americká knihovna v dobrých rukou,“ říká k výběru nového zaměstnance Jana Linhartová. 

     „Jsem velice hrdý, že první organizací, které se podařilo navázat takovouto spolupráci s Velvyslanectvím USA, je naše krajská knihovna,“ říká hejtman Ústeckého kraje a doplňuje, že symbolické přestřihnutí pásky v ALUL zároveň otevírá novou kapitolu dlouholetého přátelství mezi Ústeckým krajem a Spojenými státy americkými. 

Text: Jan Černecký (Oddělení komunikace SVKUL) 

(úvodní foto: Slavnostního otevření ALUL se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller i americká Charge d’affaires Jennifer Bachus)

(zdroj: kr-ustecky.cz)