Nový způsob, jak zvýšit množství vytříděného odpadu, vyzkouší město Žatec v pilotním programu na sídlišti Šafaříkova. Obyvatelé panelových domů dostanou zdarma nádoby a pytle na domácí bioodpad, zároveň se na sídlišti zvýší počet hnědých kontejnerů, do nichž lze pytle vysypávat.

     Ze strany města jde o pokus, zda je touto cestou možné snížit množství směsného komunálního odpadu ve městě. „V minulosti jsme zajistili nádoby na bioodpad pro rodinné domky. Toto je nabídka pro obyvatele v bytových domech. Věříme, že když budou mít lidé nádoby na kuchyňský odpad přímo při ruce, tak se jejich snaha třídit zvýší. Celkově je naší snahou co nejvíce snížit množství směsného odpadu,“ uvedla Světlana Janegová Tököliová, která má na starosti odpadové hospodářství na městském úřadě.

     Sídliště v Šafaříkově ulici bylo vybráno pro pokus kvůli tomu, že jde o relativně uzavřenou a nepříliš velkou oblast, kterou lze dobře vyhodnotit. Už nyní se bude při vyvážení sledovat, kolik směsného odpadu se ze sídliště vyveze.

     Přes léto budou mít lidé na sídlišti možnost zdarma využívat nádoby na domácí bioodpad. Každá domácnost k nádobě dostane i 30 kusů pytlů, které pak mohou lidé vyprázdňovat do kontejnerů na sídlišti, jejichž počet se zvýší. Nádoby i pytle dostanou lidé na prázdniny, testovací období potrvá asi tři měsíce. „Během nich budeme sledovat, zda a jak se mění množství vyváženého biologicky rozložitelného i směsného komunálního odpadu,“ dodala S. Janegová Tököliová.

     Pokud by se test na sídlišti Šafaříkova osvědčil, rozšířilo by město nabídku nádob a pytlů na kuchyňský odpad i pro další sídliště. Odkládat lze do nádob všechny věci z domácností, které se postupně rozkládají – zbytky ovoce a zeleniny, ovoce, zelenina, skořápky od ořechů, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, pečivo, zemina z květin.

     Zvyšovat množství tříděného odpadu a snižovat množství směsného komunálního odpadu se snaží Žatec dlouhodobě. Kvůli tomu za pomoci dotací vybudovalo město nový sběrný dvůr a zvyšuje množství nádob na separaci v ulicích. Důvodem jsou rostoucí náklady na skládkování směsného odpadu, které se navíc budou kvůli nové legislativě dál zvyšovat. V současné době město Žatec ročně doplácí za svoz a likvidaci odpadů kolem 10 milionů korun. Čím více město a jeho občané odpadu vytřídí, tím méně se bude za vyvážení směsného odpadu na skládky platit. 

(zdroj: mesto-zatec.cz)