Litvínovské krajkářky a Velikonoční jízdy v Mikulášovicích. To jsou jména dvou držitelů cen Zlatý džbánek pro rok 2020. Partnerský spolek Litvínov, o. p. s., uspěl v kategorii zachování a udržení lidových tradic Ústeckého kraje. Roman Klinger z Mikulášovic zvítězil v kategorii zachování a udržování lidových řemesel Ústeckého kraje.

     Oceněným předal ceny na krajském úřadě Vlastimil Skála, předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči. První oceněný, Partnerský spolek Litvínov, vznikl před více než 25 lety a je zaměřen na česko-německé partnerství v oblasti kulturní, společenské i sportovní. Jeho hlavní činností je přeshraniční spolupráce s německými partnerskými městy Olbernhau či Stadtbergen. Součástí spolku je i Klub Herdulky – Litvínovské krajkářky. 

     V loňském roce získal spolek a Klub Herdulky – Litvínovské krajkářky certifikát „Krušnohoří regionální produkt®“ na výrobek „Krušnohorská paličkovaná krajka“ a na zážitek „Paličkování krušnohorské krajky“ spojený s ukázkou paličkování pro veřejnost. „Letos jsme vyráběli například paličkovaná srdíčka pro zdravotnický personál mostecké a slánské nemocnice. A pro novorozence do mostecké nemocnice máme zelené čtyřlístky pro štěstí,“ uvedla za litvínovské Herdulky Libuše Novotná Pokorná.

     Druhým oceněným se stal Roman Klinger z Mikulášovic na Děčínsku. Ten každoročně pořádá Velikonoční jízdy v Mikulášovicích. „Letos jsme velikonoční akci též uspořádali, ale vzhledem k pandemické situaci šlo spíše o symbolickou jízdu. Doufáme, že příští rok už budeme moct uspořádat akci opět pro lidi, kterých k nám přijíždí hodně i z daleka,“ konstatoval Klinger, který je také aktivním betlémářem.

     Ústecký kraj oceněním Zlatý džbánek přispívá k naplňování celostátní Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu a posiluje tak snahu jednotlivců i dalších subjektů o zachování tradičních regionálních zvyků, obyčejů a řemesel.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Herdulky dostaly ocenění. To jim na krajském úřadu předal Vlastimil Skála, předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči.

Nechyběl ani tradiční podkrušnohorský krajkářský oděv, který si na sebe vzala Pavla Salvová.

Druhým oceněným byl Roman Klinger (vpravo), jenž každoročně pořádá v Mikulášovicích na Šluknovsku Velikonoční jízdy.