Žáci ZŠ Karla Jeřábka letos dostanou vysvědčení o dva týdny dříve. Důvodem je právě probíhající rekonstrukce školy. Roudnici nad Labem se na investice podařilo získat státní dotační prostředky. Desítky milionů mají v dalších letech umožnit i rozšíření podluské školky a základní školy na hracholuském sídlišti.

     V nejvyšším patře a na půdě hlavní budovy ZŠ Karla Jeřábka již několikátým týdnem probíhají práce na instalaci rekuperačního systému a první etapě výměny oken. Původní špaletová má do konce prázdnin v celém objektu nahradit jejich moderní třívrstvá alternativa. Cílem projektu za více než 17,5 mil. Kč je celkové snížení energetické náročnosti školy. Výsledkem rekonstrukce by tak mělo být nejen estetické, ale především funkční a úsporné řešení pro další provoz zařízení. Dohromady se na okna i vzduchotechniku podařilo z dotací Ministerstva životního prostředí získat 11,5 mil. Kč. Vzhledem k rozsahu, časové náročnosti rekonstrukčních prací a dočasné možnosti je bezpečně oddělit nejen fyzicky, ale i časově od výuky žáků, byla zvolena varianta přesunu některých tříd do náhradních vyučovacích prostor a jejich zahájení ještě před ukončením školního roku. Nestandardní průběh letošní školní docházky však přinesl dílčí komplikace.

     „Příprava takto nákladného a rozsáhlého projektu je otázkou mnoha měsíců. Postup rekonstrukce tak byl volen v době, kdy dlouhá omezení školní výuky nebyla předpokládána. Do konce června jsme však žákům zajistili alespoň možnost elektronické výuky i využití družiny s jídelnou. Díky včasnému zahájení prací bychom se měli vyhnout narušení začátku příštího školního roku,“ vysvětlil místostarosta Vlastimil Čtverák situaci, kdy si žáci po období protiepidemických opatření přijdou pro vysvědčení nezvykle brzy již v polovině června. Žádost o plnohodnotnou distanční výuku byla totiž ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zamítnuta a schválilo pouze její zkrácení.

     Roudnici se zadařilo i v žádostech o dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Prvním z podpořených projektů je investice do podluské MŠ Pampeliška. Dle návrhu smlouvy je realizace přístavby ke stávající budově, rozšiřující kapacitu školky o jednu třídu, plánována v období od letošního srpna do začátku školního roku 2022. Dotace má pokrýt více než polovinu z předpokládaných nákladů ve výši 11 mil. Kč. Zatím jsme v procesu výběru zhotovitele. Na vizualizaci si ji však můžete prohlédnout již nyní (viz foto níže). Na největší projekt, rozšíření kapacity ZŠ Školní, získalo Město ze stejného zdroje příslib 27 mil. Kč. Jeho součástí je vybudování přístavby se sedmi novými odbornými učebnami – chemie, fyziky, přírodopisu, polytechniky, zeměpisu a dvou jazykových.

     „Cílem projektu je zajistit žákům kvalitní přístup ke vzdělání v oblasti cizích jazyků, práce s digitálními technologiemi a přírodních věd. Jeho realizace by zároveň pedagogům měla umožnit efektivněji a intenzivněji vzdělávat žáky v těchto klíčových oblastech. Odborné učebny sice nebudou zároveň sloužit jako kmenové, i tak ale umožní využít stávajících prostor pro rozšíření kapacity školy,“ přiblížil záměr místostarosta. Uvolněním učeben ve stávajícím školním pavilonu A by se kapacita školy navýšila až o 60 míst. Změna by však umožnila i snížení počtu žáků v jednotlivých třídách a pomohla tak zvýšení efektivity vzdělávání i lepší integraci a adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Plánované stavební práce nemají zasáhnout do výuky ani provozu školy.

(zdroj: roudnicenl.cz)