Na Vejprtsku bude od 1. května 2022 zajišťovat autobusovou dopravu společnost Autobusy Karlovy Vary, která zde působí již od roku 2019. Podpisu smlouvy se zúčastnil krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč a za společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. výkonný ředitel Zdeněk Suchan. Smlouva je platná na deset let.

     Dopravce má od podpisu smlouvy necelý rok na zajištění vozového parku, provozních a personálních záležitostí. „Podpisem smlouvy se do oblasti vrátí zelené autobusy, které budou nízkopodlažní a klimatizované. Součástí bude moderní odbavovací systém umožňující platbu kartou. Pro Ústecký kraj je toto záruka kvalitní dlouhodobé služby pro cestující, kterou můžeme dále rozvíjet,“ řekl krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč.

     „Uzavření nové smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti do roku 2032 v oblasti Vejprtsko pro nás znamená pokračování této veřejné služby, kterou pro Ústecký kraj zajišťujeme již třináct let. Samozřejmě, že se jako dopravce těšíme na nové autobusy s vysokými technickými standardy. Víme, že si to cestující – občané i návštěvníci tohoto regionu zaslouží. Chci určitě poděkovat našim zaměstnancům – řidičům, dispečerům, technikům, opravářům, za jejich profesionálně odváděnou práci. Provoz v této části Krušných hor, zejména v zimním období, je totiž velmi složitý. Za tu dobu jsme se již naučili řešit i tyto extrémní provozní podmínky, aby byli cestující dopraveni tam, kam potřebují,“ dodal výkonný ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary Zdeněk Suchan.

     Cena u tohoto dopravce za jeden kilometr bude 32,68 Kč. K zajištění provozu v dané oblasti bude potřeba minimálně 12 autobusů. U většiny linek dojde k drobným úpravám jízdních řádů. I nadále budou dvě linky z této oblasti jezdit do německého příhraničí (konkrétně do Annaberg – Buchholz a Kurort Oberwiesenthal).

(úvodní foto: vpravo krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč a vlevo výkonný ředitel AKV Zdeněk Suchan)

(zdroj: kr-ustecky.cz)