V Ústeckém kraji zažívá mohutný rozmach výstavba rodinných domů (dále jen RD). Je to celkem logické. Již řadu let (popravdě řadu desetiletí) výrazně pokulhává výstavba nových bytových domů za poptávkou. Ta poptávka je zejména od mladých rodin. Byty ke koupi nejsou a když, tak jsou tak drahé, že začínající rodina si to spočítá a raději začne stavět vlastní dům. Tomu záměru vychází vstříc i finanční instituce s nabídkou levných hypotečních úvěrů. A je tady ještě jeden relativně nový aspekt. V Ústeckém kraji se rychle obnovuje atraktivita Krušných hor, Českého středohoří a také krajiny podle Labe. A to jsou dnes stále častěji místa, kde se už nestaví jen chaty na víkend, ale staví se nové rodinné domy a rekonstruují staré objekty k trvalému bydlení. Zeptali jsme se na radnicích tří měst v Ústeckém kraji, jak vychází vstříc zájemcům postavit si vlastní bydlení.
 
Litoměřice
     V Litoměřicích podporují výstavbu rodinných domů například tak, že jedná-li se o přípravu území pro rodinné domy, kde jsou všechny pozemky ve vlastnictví města, tak se celková cena za investici rozpočítá na m2 pozemku pro rodinný dům, a to je vyvolávací cena za pozemek. Pokud se prodá za vyvolávací cenu, zohledňují se tedy pouze prostavěné peníze a cena pozemku je 0. Územním plánem je ve městě vymezeno několik lokalit, které se postupně připravují k výstavbě rodinných domů. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na lokalitu ulice K. Světlé, kde budeme stavět inženýrské sítě a komunikaci pro 19 rodinných domů. „Snažíme se stavebníkům také vyjít vstříc při vyřizování stavebního povolení. Existují dva druhy schválení žádosti. Ta jednodušší, se všemi potřebnými údaji, je odbavena nejpozději do 30 dnů od podání, ale klidně třeba i druhý den. Pokud však žádost musí projít řízením, v němž se řeší například různá odvolání, trvá vyřízení minimálně 50 dnů,“ informuje Radim Tuček z litoměřického magistrátu.
 
Šluknov
     Radnice města podporuje občany při stavbě rodinných domů vrácením části finančních nákladů z ceny, kterou za pozemek určený k výstavbě RD zaplatili. Pravidla jsou součástí kupní smlouvy. Pokud stavebník postaví a zkolauduje nemovitost do pěti let, bude mu vrácena částka ve výši max. 50 tis. Kč z ceny pozemku. Dle územního plánu mají připraveno 29 parcel, které mají v plánu v nejbližších letech zasíťovat a nabízet žadatelům k prodeji. Jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení nelze říci jednotně, záleží na připravenosti ze strany žadatele (zpracování projektové dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů). Samotné vyřízení žádosti o stavební povolení pak probíhá standardně dle lhůt stanovených stavebním zákonem a správním řádem. Ty jsou striktně dodržovány. Stavba nových RD je jednoznačně přínosem pro město. Zájem ze strany občanů o koupi pozemků na stavbu RD je trvalý, za uplynulý rok i současný ve Šluknově zaznamenali zvýšenou poptávku. Co se týká bytové výstavby, tak v územním plánu je vymezeno několik ploch pro výstavbu bytových domů, avšak v dohledné době není výstavba bytového domu ze strany města plánována.
 
Teplice
     Ve městě existuje hned několik lokalit v soukromém vlastnictví, které jsou připravovány pro výstavbu nebo jsou ve výstavbě rodinného bydlení. Můžeme zmínit výstavbu v ulici Krušnohorská, Prosetický svah nebo přípravu výstavby u konečné V Břízkách. Zároveň město zvažuje provést přípravné práce na pozemcích ve svém vlastnictví, které by v budoucnu mohly být využity soukromým sektorem k výstavbě rodinného bydlení, např. Na Haldách nebo v lokalitě Trnovany – Hvězda. Nicméně je třeba si uvědomit, že i když je v Teplicích hned několik lokalit, kde může již dnes vznikat bytová zástavba, tak nízká cenová hladina, kterou jsou případní zájemci ochotni zaplatit, je limitující pro investory a návratnost jejich investice do výstavby. Snad stojí za připomínku, že nepřímou podporou pro výstavbu a bydlení v Teplicích je i bezplatný svoz a likvidace odpadu pro občany města a dlouhodobě nejnižší koeficient daně z nemovitosti. Stále jsou v platnosti Podmínky pro poskytnutí příspěvku na výstavbu RD a bytových domů na pozemcích získaných na základě Pravidel pro prodej nemovitého majetku Statutárního města Teplice výběrem nejvyšší nabídky, schválené zastupitelstvem města v červnu 2009.

Hotovo!

(úvodní foto: stavba je na začátku)

(red.)