Město Most nechá z vrchu Ressl odstranit čtyři dřevěné altány, na kterých se za dvacet let, co zde slouží veřejnosti, podepsal zub času. Důvodem jejich odstranění je havarijní stav. Nosné pilíře altánů jsou vytaženy mimo střechu, vlivem zatékání degradují a hrozí tak nebezpečí úrazu návštěvníků Resslu. O odpočinková místa však Mostečané nepřijdou, místo nich postaví město nové.

     V plánu je také vybudování dětské stezky či výstavba vyhlídky v místě nad vodárnou. Odtud je nádherný výhled do krajiny. „Rádi bychom využili toho, že právě zde došlo k vykácení uschlých dřevin. Tím se nám tu otevřel nádherný prostor, kde by mohla vzniknout nová vyhlídka jak na České středohoří, tak na naše město,“ přibližuje plány vedoucí oddělení kultury a sportu mosteckého magistrátu Michal Vavroch.

(zdroj: město-most.cz)