Chomutov se pouští do revitalizace Kamencového jezera a jeho okolí. Podle návrhu architektů Zbyňka Ryšky, Jana Skoupého a Denisy Kyselicové, kteří v roce 2018 zvítězili v architektonické soutěži, se jako první začne měnit prostranství a vstup z Přemyslovy ulice. Rada města vyhlásila veřejnou zakázku, na začátku června by měla znát zhotovitele a v září chce zahájit práce. „Revitalizace areálu Kamencového jezera a zejména také veřejného prostranství v jeho okolí, bude největší investicí města v letošním roce,“ uvedl náměstek primátora pro rozvoj a investice David Dinda.

     V rámci investiční akce vyroste v Přemyslově ulici nový veřejný prostor, který nese název Kamencové náměstí. Jeho součástí bude nejen nově vybudovaný vstup do areálu Kamencového jezera a současně také do Letního kina, ale také objekt historické pokladny jako vzpomínky na historii jezera. Celá plocha před vstupem do areálu bude nově tvořena jako pěší zóna. Rekonstrukcí projde stávající parkoviště, kde bude k dispozici 143 parkovacích míst, která budou nově tvořena štěrkovým trávníkem. Společně s novým vstupním objektem budou vybudovány také uzamykatelné kóje pro jízdní kola. Rekonstrukcí projdou i přilehlé ulice Maroldova a Přísečnická. „V návaznosti na strategický dokument o přizpůsobení města Chomutova na změnu klimatu zde řešíme hospodaření s dešťovou vodou. Velké plochy nepropustných asfaltových povrchů nově nahradíme propustnými. Vstupní objekt bude mít zelenou střechu s akumulační schopností a dojde k výsadbě nové zeleně,“ upřesnil náměstek primátora David Dinda.

     Stavební práce jsou naplánované na druhou polovinu letošního roku a budou pokračovat i v následujícím roce. Veškerá stavební činnost by měla probíhat převážně mimo hlavní letní sezónu, kdy na Kamencové jezero přichází nejvíce návštěvníků. Celková investice dosahuje zhruba 50 milionů korun.

Pozn.: úvodní foto – Kamencové náměstí

(zdroj: chomutov-město.cz)

Kamencové náměstí