Ve středu 12. května 2021 navštívil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Jiří Kulhánek domov pro seniory v Milešově, aby s vedením domova a zaměstnanci projednal budoucnost tohoto zařízení. Jednání se zúčastnili také radní pro finanční oblast Jan Růžička a vedoucí odboru sociálních věcí Petra Lafková.

     Domov důchodců v Milešově specializující se na péči o seniory s poruchami kognitivních funkcí, který sídlí v prostorách bývalého milešovského zámku, je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu je nutné najít jiné prostory, v nichž by mohli klienti domova důstojně žít a zaměstnanci vykonávat svou práci. Zástupci kraje proto milešovský domov osobně navštívili a jednali o jeho budoucnosti s Jindřichem Vinklerem, ředitelem Centra sociální pomoci Litoměřice, pod který domov spadá, i s jeho zaměstnanci. 

     „Touto problematikou se Ústecký kraj zabývá již od roku 2014. Původně bylo v plánu postavit nový objekt v nedalekém Velemíně, do něhož by se přesunula celá tato sociální služba. Vybudování nového domova by stálo 150 milionů korun, na což v současné době nemá kraj finanční prostředky. Je proto nutné najít jiné řešení, které bude vyhovovat všem stranám. Nejdůležitější jsou ale pro nás klienti domova. Myslím, že se nám dnes podařilo zaměstnancům domova vysvětlit nastalou situaci s tím, že byla navržena alternativní řešení,“ sdělil náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Kulhánek.

     „Budova zámku neodpovídá již řadu let současným materiálně-technickým standardům, které musí takové zařízení splňovat. Klienti domova jsou pro nás na prvním místě a zaslouží si nejen kvalitní péči, ale i prostředí. Vybudování nového centra ve Velemíně v příštích letech je stále ve hře a jeho případná realizace se bude odvíjet od aktuálních potřeb Litoměřicka a ekonomické situace kraje. Nyní je však prioritou ve spolupráci se zaměstnanci a vedením Centra sociální pomoci Litoměřice vyřešit situaci klientů v milešovském zámku ke spokojenosti všech,“ uvedl radní Jan Růžička. 

(zdroj: kr-ustecky.cz)