7. května 2021 po poledni tým odborníků vystoupal na věž Kalich v Litoměřicích, kde z její nejvyšší části odinstaloval tzv. makovici skrývající poselství z 18. a 19. století. Stalo se tak díky rekonstrukci střešní krytiny věže, kolem které je v současné době postavené lešení.

     „V makovici bývají zápisy z významných oprav či úprav samotného domu, zejména pokud se to týká střechy. Písemnosti, které jsme nalezli, byly datované k roku 1878, což nám dobře koresponduje s opravou věžičky, respektive jejím podezděním,“ uvedl doktor Kamil Podroužek z katedry historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

     Listina z 22. října 1878 obsahuje ceník, kde je uvedena informace, kdo opravu prováděl, běžné ceny a je psaná kurentem. „Velmi často se v 19. století sepisoval seznam řemeslníků, který obsahoval datum narození, jejich působiště a další informace,“ dodal Kamil Podroužek. Další objevená listina z roku 1818 je psaná česky, což historici považují za velmi zajímavé. Obsahuje například citaci: „Přijde doba, kdy i ten Kalich budete trpěti“.

     Nejstarší objevený zápis psaný německy je pravděpodobně již z 18. století. Kalich odhalil také dobové mince z roku 1878, a to groše a krejcary. Aktuálně jsou objevené listiny a mince předány Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích. Ty prozkoumají odborníci, kteří je konzervují, naskenují a jejich kopie budou následně pravděpodobně vystaveny v chystané expozici na půdě Kalicha.

     Revitalizace Kalicha probíhá již od minulého roku. Z vnitřních prostor, kde řemeslníci opravovali krovy, se přesunuli ven k opravě střešní krytiny. Dokončení revitalizace je plánováno na závěr tohoto roku.

Foto: Karel Pech, Filip Klieštík

(zdroj: litomerice.cz)