Vidíte ve městě nepořádek, máte chuť ho ihned uklidit, ale chybí vám vybavení? K ruce by vám v takovém případě mohly být pytlomaty. Město Litoměřice v těchto dnech instalovalo první dva. Jde o novinku, která se již osvědčila v některých městech České republiky. Jeden pytlomat najdete u cyklostezky u Labe ve směru na Žalhostice poblíž mostu Generála Chábery, druhý pak v ulici Opuková nad Pokraticemi, u rozcestí s ulicí Janáčkova (odbočka ke Kočce).

     „Po kladných referencích z jiných měst a obcí jsme se rozhodli vyzkoušet pytlomaty také u nás. Zatím dva. Uvidíme, jak se osvědčí,“ sdělila Kristýna Slabochová, referentka odboru životního prostředí městského úřadu.

     Pytlomaty mají různou podobu. Konkrétně v Litoměřicích se skládají ze tří palet, které tvoří uzavřený prostor, kde jsou pro dobrovolníky připraveny pytle a rukavice. Systém spočívá v tom, že lidé si na procházku mohou tyto věci vzít, sbírat nepořádek, a pytle poté zpět do pytlomatu odložit. Technické služby města je budou pravidelně svážet. Někteří lidé tuto možnost využili hned v první dny, kdy se v pytlomatu objevil první pytel s nasbíranými odpadky.

     „Je to další krok k větší čistotě města a jeho okolí, přičemž počítáme se zapojením aktivních lidí, kterým není jedno, jak náš životní prostor vypadá. Věříme, že si pytlomaty své využití najdou. V tom případě bychom mohli v budoucnu instalovat i další,“ doplnil Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí, jenž nápad zavedl do života města ve spolupráci s pracovníky Zdravého města Litoměřice. Náklady na umístění pytlomatů jsou pro město minimální. Využity byly palety ze skladů a barvy, které městu zbyly po realizaci odpadových her z předloňska.

(zdroj: litomerice.cz)