Dva studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byli oceněni hejtmanem Ústeckého kraje za významnou pomoc v boji s pandemií covid-19. Za účelem motivace k další práci i jako ocenění zodpovědného přístupu k pracovním povinnostem bylo vedením Ústeckého kraje rozhodnuto o odměnění tří studentů, kteří v našem regionu odpracovali největší počet hodin během obou vln epidemie, ať již při pomoci ve zdravotních, nebo v sociálních službách. Dva z nich jsou studenty ústecké zdravotnické fakulty.

     Prvním je Jan Richter, student 3. roku studia studijního programu Fyzioterapie, který odpracoval v KZ, a. s., Nemocnice Most, o. z., celkem 295,5 hodin. Druhou je studentka 1. roku studia studijního programu Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení Bc. Magdalena Hubertová, která vykonávala pracovní činnost v KZ, a. s., Nemocnice Chomutov, o. z., a odpracovala 294 hodin.

     „Studenti naší fakulty, na které jsme právem hrdi, obdrželi od hejtmana Ústeckého kraje věcné dary v podobě mobilního telefonu značky iPhone SE (2020) 64 G,“ konkretizuje PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D., proděkanka pro studium FZS UJEP.

     Slavnostní předání věcného daru se uskutečnilo dne 29. 4. 2021 na FZS UJEP, kdy studenti Jan Richter a Magdalena Hubertová převzali mobilní telefony přímo z rukou hejtmana Ing. Jiřího Schillera za přítomnosti děkana FZS UJEP doc. PhDr. Zdeňka Havla, CSc. Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Schiller poděkoval oběma oceněným studentům za pracovní nasazení, píli a obětavost, kterou prokázali při zvládání obtížné situace ve zdravotnických zařízeních Ústeckého kraje.

Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

Úvodní foto: Ze slavnostního předání na FZS UJEP (zleva Jan Richter, Jiří Schiller, Magdalena Hubertová, Zdeněk Havel); archiv UJEP