S přebytkem ve výši téměř 58 milionů hospodařilo loni město Žatec. Peníze se zapojují do rozpočtu na letošní rok, rozhodli o tom zastupitelé na svém dubnovém jednání.

     Celá suma se rozdělila na šest různých částek. Nejvíce peněz, 35 milionů Kč, se stalo součástí investičního fondu a mohou se tak už letos využít při rozvoji města v rámci jednotlivých investičních akcí.

     Ke stejnému účelu lze využít i dalších 10 milionů, které jsou ale určené na spolufinancování dotačních titulů. Pět milionů vložilo zastupitelstvo do rezervního fondu a 4,8 milionu do Fondu rezerv a rozvoje, což jsou různé rezervní fondy, které lze rozhodnutím zastupitelstva využít v případě potřeby.

     Částku 3 miliony Kč odložilo zastupitelstvo k budoucí výstavbě sportovní haly. Na ni město postupně střádá, aby mělo připravenou co nejvyšší částku ve chvíli, kdy padne rozhodnutí o zahájení stavby.

(zdroj: mesto-zatec.cz)