Zastupitelé města upřednostnili podporu vzniku cyklostezky na trati č. 132 (známá jako Kozí dráha). Děčín tak zaujal jednoznačné stanovisko, že nesouhlasí s obnovením této železniční tratě pouze pro turistickou vlakovou dopravu, jak plánuje Ústecký kraj. Kozí dráha je již bezmála 15 let mimo provoz. Optimálně by měla cyklostezka sloužit jako výchozí bod plánované cyklotrasy pod Krušnými horami. Z Děčína by tak vytvořila skutečnou křižovatku nejen dálkové cyklistiky.

     Zastupitelé proto přijali usnesení, v němž vyjádřili plnou podporu Správě železnic pro přeměnu železniční tratě na cyklostezku, což je také v souladu se Strategickým plánem rozvoje města.

     Kozí dráha, kterou obhospodařuje Správa železnic, byla vyřazena z provozu v roce 2007, kdy na ní Ústecký kraj přestal objednávat pravidelnou vlakovou dopravu. Poté na trati sporadicky jezdily turistické vlaky; v roce 2015 byl provoz definitivně ukončen. „Trať je v úseku Telnice – Oldřichov u Duchova nesjízdná, částečně rozkradená. V úseku Děčín – Telnice je na trati zával,“ popisuje problémy Jiří Aster, náměstek děčínského primátora pro dopravu. Podle něj se náklady na vybudování cyklostezky pohybují zhruba na polovině nákladů pro obnovení železniční trati. Cyklostezka by vyšla daleko levněji i pokud jde o údržbu. Na celé trati je 47 mostů a 213 propustků, které z části vyžadují náročné opravy.

     „Cyklostezka je významnou infrastrukturou nejen pro cyklodopravu uvnitř města, ale má značný přínos pro rozvoj aktivních volnočasových aktivit. Má také zásadní celospolečenský dopad, dle dobré praxe z cyklostezek na březích řeky Labe,“ dodává Jiří Aster.

     Vize vedení města je, že by se cyklostezka stala alternativou k Teplické ulici, kde není možné bez omezení dopravy vybudovat pruhy pro cyklisty a zvýšit tak její bezpečnost. Cyklostezku by mohli využívat také pěší, v zimě běžkaři a v případě krizových situací také složky integrovaného záchranného systému. Kromě vedení Děčína podporuje vznik cyklostezky také Okresní hospodářská komora Děčín či Komise dopravní a životního prostředí rady města.

(zdroj: mmdecin.cz)