Severočeská vědecká knihovna využila čas, kdy musela být uzavřena, k vybudování nové polytechnické dílny, nahrávacího studia, dětské herny a multifunkční klubovny. Zmiňované prostory se nachází v lidové části knihovny v ulici Winstona Churchilla.

     Knihovna v Ústí nad Labem se pod vedením ředitelky Jany Linhartové postupně proměňuje v moderní kulturně-vzdělávací a komunitní centrum sloužící téměř všem skupinám obyvatelstva. Proměnou neprochází jen nabídka služeb a akcí knihovny, moderním trendům a měnícím se potřebám uživatelů se postupně přizpůsobují i prostory, které tato krajská příspěvková organizace využívá. 

     Poslední novinkou, kterou v tomto ohledu knihovna pro své uživatele připravila, je proměna několika nevyužívaných kanceláří v polytechnické dílny, nahrávací studio a hernu pro nejmladší čtenáře, kteří knihovnu navštěvují například v rámci projektu Bookstart. Všechny zmiňované prostory se nachází ve druhém patře lidové části knihovny na adrese Winstona Churchilla 3. Ve třetím patře této budovy zároveň ve stejném období vznikla multifunkční klubovna, v níž budou v budoucnu probíhat lekce s předškolními dětmi, setkání Senior klubu a nejrůznější komunitní akce. 

     Na úpravě místností knihovna po konzultaci se zřizovatelem pracovala v době, kdy musela být z důvodu nepříznivé pandemické situace uzavřena. „Vzhledem k faktu, že jsme spoustu potřebného technického vybavení pro vybudování dílen a studia již měli v inventáři díky zapojení do projektu Mít svět přečtený a zároveň jsme potřebovali smysluplně využít volný prostor, kde dříve sídlilo Oddělení doplňování a zpracování fondu, jednalo se podle nás o nejlepší možné řešení,“ zdůvodňuje inovativní změny ředitelka knihovny Jana Linhartová.  

     Knihovna prezentovala nové prostory zástupcům Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem, kteří se shodli, že tento počin je pro krajskou knihovnu dalším velkým krokem vpřed. „I když omezený provoz knihovny zatím neumožňuje, aby naši čtenáři mohli nové prostory naplno využívat, věřím, že se situace brzy zlepší a že nejpozději od září budou moci například žáci a studenti v rámci školních exkurzí absolvovat v knihovně i workshopy a lekce zaměřené na 3D tisk, focení nebo streamování,“ říká Jana Linhartová. 

Text: Jan Černecký (zdroj: svkul.cz)