Město Roudnice nad Labem se může pochlubit dlouhodobě úspěšným zpětným odběrem starého elektra k jeho recyklaci. Za uplynulou sezónu 2020 se díky aktivně třídícím obyvatelům opět vybraly desítky tun odpadu.

     Na roudnická sběrná místa lidé vloni odevzdali odpad o celkové hmotnosti 81,12 t. Na každého tak připadá 6,31 kg vysloužilých spotřebičů. Přispěli tím k úspoře spotřeby elektřiny, snížení produkce skleníkových plynů i omezení celosvětové těžby ropy a železné rudy. Recyklace pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

     Konkrétní přínos roudnických obyvatel vyčísluje tzv. „Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí“ (viz níže), které na základě dosažených výsledků vystavuje kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Díky němu si konkrétní přínos výsledků třídění za uplynulý rok 2020 můžeme lépe představit:

  • Snížili jsme vznik CO2 o 968,07 tun. Tedy o stejné množství, které by za stejný čas pohltilo 373 smrků.  
  • Nebylo nutné vytěžit 47 557,87 litrů ropy.  Tedy množství, které by průměrnému osobnímu automobilu pokrylo spotřebu pohonných hmot na 1779 cest z Prahy do Brna.
  • Došlo také k úspoře 489 570,22 kWh energie. Asi stejného množství, jako kdybychom spustili 489 571 cyklů myčky nádobí.
  • Podařilo se recyklovat 46 661,21 kg železa. To vystačilo pro výrobu 1913 nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
  • Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 1 646,95 kg mědi, ze které by bylo možné vyrazit 292 791 1€ mincí.
  • Znovu se využilo i 2 034,53 kg hliníku, který by stačil na výrobu 135 636 plechovek o objemu 0,33 l.

     „Zodpovědnost za vlastní odpad, jeho likvidaci a nejlépe recyklaci, by měla být nedílnou součástí našeho moderního konzumního života. Jsem rád, že se díky aktivitě místních obyvatel Roudnice nad Labem řadí k městům, která odpady třídí. I nadále se jim k tomu budeme snažit vytvářet stále lepší podmínky,“ řekl místostarosta Jiří Řezníček.  

(zdroj: roudnicenl.cz)