Na území Ústeckého kraje působí dvě potravinové banky. Potravinová banka Ústeckého kraje, z. s. zajišťuje území od Teplicka až po Šluknovský výběžek. Potravinová banka Džbánsko, z. s. pro změnu zajišťuje území Lounska, Mostecka a Chomutovska.

     Počátky potravinových bank můžeme sledovat již v roce 1967, kdy John Van Hengel založil první potravinovou banku ve Phoenixu v Arizoně (USA), aby čelil nárůstu chudoby a současně bojoval proti plýtvání potravinami. Tímto krokem se nechalo inspirovat několik charitativních organizací v Paříži a v roce 1984 založily první potravinovou banku. Ty pak dále vznikly i v jiných zemích (Polsko, Itálie, Portugalsko). V roce 1986 se spojily do Evropské Federace potravinových bank.

     Posláním potravinové banky je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami. Mezi cíle potravinové banky patří: zdarma získávat potravinové přebytky a příspěvky shromážděné v potravinových sbírkách, účelně vydávat získané potraviny potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě organizací, podporovat solidaritu mezi lidmi.

     Dárci potravinových bank jsou potravinové řetězce, maloobchodníci, potravinové sbírky, výrobci potravin, zemědělští výrobci, evropský program potravinové pomoci.

     Zprostředkovatelé pomoci jsou poskytovatelé služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení. Příjemci pomoci jsou lidé bez domova, lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením, lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách, lidé v momentální sociální nouzi.

     Potravinová banka Džbánsko, z. s., která sídlí na Žatecku, je jedním z 15 členů České federace potravinových bank a zajišťuje služby potravinové banky v oblasti západní části Ústeckého kraje (okresy Chomutov, Most, Louny) a v severozápadní části Středočeského kraje (okresy Rakovník a Kladno). Název potravinové banky je spojen s oblastí přírodního parku Džbán, který se na rozhraní krajů rozkládá. V Ústeckém kraji vznikla jako první Potravinová banka Ústeckého kraje, z. s. se sídlem v Litoměřicích. Z původní několikaleté spolupráce nakonec vyrostla pro lepší obsluhu regionu v Ústeckém kraji druhá samostatná potravinová banka, která si navíc přibrala na starost dva středočeské okresy.

Sklad Potravinové banky Džbánsko

     Potravinová banka je organizací, která slouží jiným sdružením a organizacím bojujícím proti sociálnímu vyloučení různých skupin obyvatelstva. Uzavírá dohody s místními humanitárními nebo charitativními organizacemi a dodává jim shromážděné potraviny. Funkce potravinových bank spočívá v darování a rozdělování. Činnost potravinové banky spočívá v ochotě projevit aktivní solidaritu a odpovědnost. Je závislá na vůli dárců, a tím vydává svědectví o nezištné pomoci. Banka dává. Nejistota existuje v každém období a na každém místě. Proto výrobky potravin, které banka zdarma dostane, jsou přidělovány po celý rok četným charitativním sdružením, humanitárním organizacím, střediskům vzájemné pomoci nebo útulkům podle toho, jak se v dané lokalitě vyskytují.

     Potravinová banka Ústeckého kraje z. s. jako nestátní nezisková organizace získává potraviny zdarma od potravinářských prodejních řetězců, od producentů potravin a díky veřejným sbírkám.  Posláním banky je postupovat proti plýtvání potravinami, veškeré darované potraviny banka bezúplatně distribuuje osobám v tísni prostřednictvím sítě organizací, které poskytují sociální služby v Ústeckém kraji – v okresech Ústí nad Labem, Teplice, Děčín a Litoměřice.

Potravinová banka Ústeckého kraje, založená v roce 2010, má sídlo v Litoměřicích, kde s několika málo pracovníky provozuje sklad potravin. Svoz získaných potravin a také základních hygienických potřeb zajišťuje vlastními vozidly, které využívá také pro distribuci do více než 30 organizací, které poskytují sociální služby potřebným osobám.

Potravinová banka Ústeckého kraje

     Mimo běžnou distribuci se snaží Potravinová banka Ústeckého kraje o získávání čerstvých přebytků zemědělské a ovocnářské produkce sezónním samosběrem na polích a sadech za účinné spolupráce řady dobrovolníků. V minulém roce zahájila potravinová banka rozšíření distribuce pilotním projektem Mobilní výdejny balíčků potravinové pomoci, předem připravené individuální potravinové balíčky potřebným osobám se zavážely do míst a obcí podle dohody s obecními úřady. V souvislosti s aktuálními vládními opatřeními se potravinové banky podílejí na distribuci ochranných prostředků – roušek, respirátorů a desinfekcí.

     Potravinová banka Ústeckého kraje je součástí České federace potravinových bank, která poskytuje zejména metodickou pomoc. V roce 2019 odkoupila Potravinová banka Ústeckého kraje od Města Litoměřice v bývalých kasárnách objekt skladu, který není ve vyhovujícím stavebně technickém stavu. Připravuje se jeho rekonstrukce tak, aby odpovídal současným provozním, bezpečnostním a hygienickým podmínkám. Úspěch tohoto projektu, který je náročný na přípravu a organizaci, závisí na získání finančních prostředků. To je další z aktuálních úkolů, které před potravinovou banku stojí.

(zdroj: pbdz.cz, pbuk.cz)