Jednou z největších investičních akcí města posledních let je bezesporu výstavba zcela nové moderní mateřské školy v Západní ulici. Ta bude vystavěna naproti ZŠ Edisonova v místě travnaté plochy a výměníku tepla. Stavební práce začaly již v minulém roce, pokračovat se bude letos a kompletně hotovo by mělo být v červnu 2022.

     Město zároveň s projektem uspělo s žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši téměř 60 milionů korun. Dalších necelých 20 milionů zaplatí Varnsdorf z městského rozpočtu. Vlivem složité administrace, kdy výběrové řízení a s tím spojené okolnosti podléhají schválení IROPu, se s výstavou mateřské školy začalo až v září 2020.

     Jako první se stavební stroje zakously do bývalého výměníku tepla, který je v současné době již minulostí. Probíhala také složitá jednání s energetiky, kdy se nakonec podařilo vyjednat přesun stávající trafostanice, která navazovala na výměník. „Stavební práce se ale na podzim a přes zimu zastavily. Je totiž potřeba udělat přeložku páteřní horkovodní sítě, což vzhledem ke klimatickým podmínkám již nebylo možné. Situaci ovlivnil také vyhlášený nouzový stav a uzavření základních škol, kdy bylo mnoho lidí i dětí doma,“ řekl starosta města Roland Solloch.

     Přeložka podléhá vypuštění a napuštění celé soustavy, čímž by obyvatelé objektů na to napojených (poliklinika, panelové domy, a další) byly zhruba osm dní bez teplé vody a tepla. Po dohodě s dodavatelem stavby a Teplárnou Varnsdorf a.s. proběhne přeložka v dubnu letošního roku s tím, že obyvatelé budou včas informováni. V současné době je ve výrobě speciální potrubí a ventily na míru, které jsou k přeložení potřeba. Zároveň probíhají nutné výkopové práce – odkrytí horkovodu.

     Radnice zároveň ověřila, že tato situace neohrozí termín dokončení i vzhledem k podmínkám dotačního programu. Dodavatel stavby tak měl přes zimu čas na případnou koordinaci průběhu celé stavby.

(zdroj: varnsdorf.cz)