Revitalizace výpravní budovy vlakového nádraží Litoměřice město pokračuje. V roce 2019 byla ve stanici provedena výměna fasády, letošní rok je věnovaný opravám spojeným s interiérem budovy. Zásadnější modernizace má probíhat i v následujících letech.

     „V současné době dochází ke stavebnímu zásahu týkajícímu se odbavovací haly pro cestující, dále zázemí pro železniční a autobusové dopravce, vzniku nových komerčních ploch a úpravy okolní přístupové komunikace,“ uvedla tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

     Přestože budova nádraží není veřejnosti přístupná a cestující si jízdenky mohou zakoupit v provizorní pokladně před nádražím, nemají opravy vliv na odbavení cestujících. „Ukončení stavebních prací ve stanici Litoměřice město předpokládáme na konci července letošního roku,“ doplňuje Nela Friebová.

     Chystán je však i projekt zahrnující zásadnější a stavebně náročnější úpravy. Spočívá v modernizaci nástupišť vybavených novým mobiliářem a informačním a orientačním systémem, včetně vybudování bezbariérovosti, což zajistí pohodlný nástup cestujících do vlaků.

     Součástí bude i kamerový systém, který pomůže s dohledem na bezpečnost cestujících i železniční dopravy. Přístup na nástupiště bude ze stávajícího podchodu, který ale projde modernizací včetně vybudování výtahů.

     Start realizace se předpokládá v roce 2024.

(zdroj: litomerice.cz)