Požární stanice Bitozeves, která se nachází ve Strategické průmyslové zóně (SPZ)Triangle u Žatce, byla za účasti radního pro oblast majetku a investic Tomáše Riegra slavnostně předána Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje (HZS ÚK). Stanici za krajské hasiče převzal Roman Vyskočil, ředitel HZS ÚK.

     V Bitozevsi má HZS ÚK zázemí již od roku 2019, objekt byl však až dosud v majetku Ústeckého kraje. „V říjnu loňského roku byla mezi Ústeckým krajem a Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje uzavřena darovací smlouva a poté, co ji schválilo Ministerstvo financí, byla smlouva 8. března 2021 předána k ‚zavkladování‘ Katastrálnímu úřadu v Žatci,“ sdělil radní Tomáš Rieger a dodal: „Přeji všem místním hasičům, aby jim objekt dobře sloužil v jejich náročné práci a aby se všichni ze svých služeb pod dohledem sv. Floriána vraceli zdraví ke svým blízkým.“

Radní Tomáš Rieger (vlevo) a ředitel HZS ÚK Roman Vyskočil podepsali zápis o předání HZS Bitozeves

(zdroj: kr-ustecky.cz)