Objekt staré radnice v Litoměřicích, jenž je sídlem Oblastního muzea, letos čeká stavebně náročná modernizace. V rámci kompletní rekonstrukce dojde ve spolupráci s Centrem pro dokumentaci a digitalizaci památek katedry historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k digitalizaci objektu této nemovité kulturní památky. Návštěvníkům se prostřednictvím digitalizace zatraktivní objekt i některé části depozitáře.

     Město Litoměřice získalo z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 43 milionů korun na realizaci projektu vyčísleného na 48 milionů korun. „Část finančních prostředků z IROPu využijeme na digitalizaci objektu. Dojde k modelování historické i stávající podoby objektu, leteckému snímkování střechy a štítů, zajištění fotodokumentace současného stavu, obnovy objektu i stavu nového. Návštěvníci se mohou také těšit na videodokument poukazující na unikátnost objektu,“ přiblížila plány Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu.

     V rámci digitalizace proběhne také 3D optické či laserové skenování vybraných sbírkových předmětů a architektonických detailů. Rekonstrukcí za dodržení přísných podmínek stanovených s ohledem na unikátnost objektu památkáři projde interiér muzea, fasáda i střecha budovy. „Předpokládáme, že stavbu zahájíme ve druhé polovině letošního roku. Bohužel zhruba dva roky bude v té souvislosti uzavřeno návštěvníkům muzeum,“ připomněla Andrea Křížová.

(zdroj: litomerice.cz)

Foto: Stěhování sbírky muzea před kompletní rekonstrukcí – Filip Klieštík

Muzeum Litoměřice