Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (PF UJEP) reagovala na opětovné uzavření škol obnovením projektu PF POMÁHÁ a její studenti doučují žáky základních a středních škol.

     Hlavním účelem projektu PF POMÁHÁ je pomoci žákům ZŠ a SŠ překonat studijní deficit a různé problémy, které nevyhnutelně značně omezená distanční forma vzdělávání přináší. Momentálně na PF evidují 17 zaregistrovaných studentů rozřazených do 5 různých sekcí/předmětů (včetně komplexního doučování pro žáky 1. stupně ZŠ). Dané sekce naleznete zde.

     K dodržení potřebných protiepidemických opatření napomáhá online forma doučování, někteří z doučujících však mají povolenu i prezenční formu výuky, a to např. v případě dětí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí (SOS vesničky apod.)

     „Zpětná vazba na tuto aktivitu se k nám dostává převážně pozitivní. Studentům projekt umožňuje získat cennou pedagogickou praxi, kterou je jinak v době pandemie jen velmi obtížné realizovat. Druhotně to některým z nich pomáhá i s přivýdělkem, neboť řada brigád není v době pandemie k dispozici,“ doplňuje Bc. Alec Mindák, koordinátor projektu.

     Na druhou stranu mají studenti studijního programu Sociální pedagogika možnost realizovat svou pedagogickou praxi formou online doučování žáků cizinců.

     „Projektu PF POMÁHÁ si v jeho první fázi koncem loňského roku všiml i Krajský úřad Ústeckého kraje a pro jeho pokračování máme z jeho strany přislíbenu podporu, čehož si velice vážíme,“ zmiňuje prof. Jiří Škoda, děkan PF UJEP.

     „Navzdory některým kritickým přístupům k online výuce jsme přesvědčeni, že v současné nelehké době má tato forma výuky smysl, protože udržuje alespoň omezený kontakt dětí se školou a svými spolužáky,“ upozorňuje děkan prof. Škoda. Doučování je pak nástrojem, který umožňuje alespoň část práce s výukou dítěte v domácích podmínkách sejmout z rodičů, pro něž mnohdy představuje značnou zátěž, a přenést ji na naše studenty – budoucí učitele profesionály.

     Dnešní moderní společnost se neobejde bez celoživotního vzdělávání, které je založené právě na samostudiu. Současná doba je tedy pro tuto nezbytnou kompetenci dobrou průpravou.  

Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí

(Úvodní fotografie: archiv UJEP.)