O částku 2,7 milionu korun doporučují radní města zvýšit náklady na revitalizaci fotbalového areálu Slavoje Žatec. Investorem této stavební akce je FK Slavoj. Partnerem s významnou finanční podporou je město Žatec, proto investiční dotaci musí schválit zastupitelstvo.

     Přestavba areálu za 18 milionů korun s významnou dotační podporou od MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) má skončit letos na jaře. Hlavní část prací se týkala stavby nové tribuny, položení nového trávníku či stavby oplocení. V průběhu akce se ale objevily další nutné stavební úpravy, které bylo nutné zrealizovat a na které jsou potřeba zmíněné peníze. Využijí se jednak na elektrorozvody, na vybudování retenční nádrže, jež bude zachytávat dešťovou vodu a následně ji využívat v areálu FK Slavoj. Největší část navýšené částky byla použita na založení konstrukce tribuny, kdy bylo nutné doplnit základové pasy ještě patkami na základě hydrogeologického posouzení.

     Celá investice bude dokončena v prvním pololetí letošního roku.

(zdroj: mesto-zatec.cz)