Město Litoměřice i letos poskytne zdarma občanům celkem 80 vermikompostérů, které žadatelé získají do svého vlastnictví. Vermikompostování aneb „kompostování se žížalami“ je vhodnou variantou pro ty, kteří žijí v bytě a chtějí kompostovat, ale nemají prostory na klasický kompostér.

     V loňském roce bylo rozdáno osm desítek vermikompostérů. S ohledem na poptávku rozhodlo vedení města, že i letos vyčlení 210 000 korun na uspokojení zájmu dalších občanů, protože vermikompostování je užitečné.

     „Podporujeme tímto třídění bioodpadu i v těch domácnostech, kde lidé nemohou mít vlastní biopopelnici. Jen připomínám, že občané mohou pro odložení bioodpadu také využít zdarma sběrný dvůr v Nerudově ulici,“ informuje Miroslava Jirků z odboru životního prostředí městského úřadu.

     Při tomto typu kompostování se využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky na kvalitní organické hnojivo. Vermikompostér lze umístit na balkón, chodbu, do garáže, dílny, kuchyně nebo do třídy ve škole či do kanceláře. Bioodpad tvoří velkou část komunálního odpadu (zejména slupky a odřezky od ovoce a zeleniny, čajové směsi, lógr, skořápky od vajíček). Je třeba si uvědomit, že bioodpad je cenná surovina pro půdu a zcela zbytečně končí na skládce. Pro vermikompostování jsou potřeba v zásadě tři věci: vermikompostér, žížaly a chuť bioodpad zpracovávat a starat se o další obyvatele bytu.

     „Podmínkou pro podání žádosti je trvalé bydliště v Litoměřicích, nulové dluhy vůči městu a byt v osobním vlastnictví nacházející se v katastru Litoměřice nebo Pokratice. Kdo od města již dostal klasický zahradní kompostér, nemá nárok na vermikompostér. Na odboru životního prostředí vermikompostujeme již čtvrtým rokem, v případě zájmu je možné se přijít podívat,“ dodává Miroslava Jirků.

     Žadatelé se mohou hlásit na odboru životního prostředí u Miroslavy Jirků na tel. 416 916 271, 734 783 316 nebo na e-mailu miroslava.jirku@litomerice.cz.

(zdroj: litomerice.cz)