Chomutovská správa Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) bude i nadále pokračovat v tradici společných koordinačních schůzek, které se pravidelně konají s vedením Ústeckého kraje.

     V sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje se uskutečnilo první setkání s nově zvoleným hejtmanem Janem Schillerem, radním pro oblast dopravy a silničního hospodářství Markem Hrabáčem a vedoucím odboru dopravy Jindřichem Fraňkem.

     Hlavním tématem úvodního setkání bylo představení priorit v oblasti plánované výstavby v Ústeckém kraji. Zástupci Správy Chomutov ŘSD v čele s jejím ředitelem Martinem Vidimským představili vedení hejtmanství projekty, které jeho lidé připravují. Hejtman se tak seznámil s aktuálním stavem v současnosti dvou realizovaných úseků dálnice D7 u Panenského Týnce a Loun, na které s počátkem stavební sezony naváže zahájení stavby již připravené části D7 u Chlumčan. „V letošním roce máme na investiční i neinvestiční akce přiděleno zhruba 2,5 miliardy korun. Z toho je přibližně jedna miliarda korun určená na opravy a provozní potřeby. Jedná se tedy o podobnou částku, kterou jsme využili i v předešlých letech,“ informoval ústeckého hejtmana ředitel Správy Chomutov.

     Se stavbou dálnic souvisí také budování odpočívek. Právě na úseku u Chlumčan vznikne malá oboustranná odpočívka u Smolnice. Další, střední odpočívka se začíná připravovat na stávající D7 u Všehrd. Koordinátor přípravy staveb na dálnici D7 Václav Marvan popsal také stav přípravy u posledního úseku D7 na území kraje, kterým je zkapacitnění obchvatu Postoloprt.

     Vedoucí úseku výstavby chomutovské správy ŘSD Marek Sotona dále přiblížil stavební akce na silnicích I. třídy, kde ŘSD chystá další více než desítku staveb. Konkrétně jde např. o výstavbu obchvatů či zlepšení parametrů na silnicích I/13, I/15 či I/27. Nejblíže k začátku stavby má obchvat Žiželic na I/27, který bude kvůli vysokému přemostění údolí potoka Hutná náročnou stavbou, jejíž zahájení odstartuje v letošním roce. Ke zlepšení plynulosti provozu a zvýšení bezpečnosti však přispějí i menší investiční akce. V letošním roce tak dojde na úpravu křižovatky U Kapličky na silnici I/15 u Lovosic, která bude přestavěna z průsečné na okružní, čímž se zásadně sníží riziko nehod. Bezpečnější průjezd přinese také úprava křižovatky v ulici Terezínská přímo v Lovosicích. Také v tomto případě bude mít křižovatka nově okružní podobu.

     Velký zájem panoval rovněž o informace týkající se plánovaných oprav, které ŘSD v letošním roce připravuje na silnicích I. třídy. Právě ty má ŘSD ze zákona ve své správě. Omezení, uzavírky a stanovení objízdných tras je přitom nutné koordinovat s opravami na silnicích II. a III. tříd, které naopak zajišťuje Ústecký kraj. Vedoucí provozního úseku Vít Plechatý představil nejvýznamnější akce, které více či méně budou ovlivňovat provoz již od jarních měsíců. Zásobník oprav, které se momentálně nacházejí v různém stadiu přípravy, čítá více než třicet akcí.

     Obě strany se závěrem dohodly, že budou dále pokračovat v aktivní spolupráci a zachovávat věcný přístup při řešení problematických situací.

(zdroj: kr-ustecky.cz)