Město Žatec získalo z IROP (Integrovaný regionální operační program) dotaci 18 milionů korun na obnovu bývalého kapucínského kláštera. Plánovaná proměna kláštera na spolkové a robotické centrum se proto může dělat najednou. Práce mají začít letos v létě a skončit v roce 2023. Nebude tedy nutné je dělat na etapy. (Žatec už dříve získal 5,7 milionu Kč díky výzvě MAS (Místní akční skupina) Vladař na vybavení robotického centra.)

     Protože revitalizace kláštera se připravuje delší dobu, jsou přípravné práce ve velmi pokročilém stadiu. „Máme stavební povolení a připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. Práce mohou začít nejdříve na přelomu letošního května a června, záleží právě na výsledku výběrového řízení,“ vysvětlila vedoucí Odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

     Celková cena za rekonstrukci se odhaduje na 72 milionů Kč a jsou v ní zahrnuty i restaurátorské práce. Obnovené totiž budou i unikátní vnitřní výmalby stěn, které byly překryté novodobými nátěry, ale mají velkou historickou hodnotu.

     Po dokončení bude mít bývalý klášter dvě hlavní využití, která vyplývají i z poskytnutých dotací. Stane se za prvé robotickým centrem, což v praxi bude znamenat zaměření na přírodní vědy, technické a řemeslné obory a digitální technologie. Kvůli tomu budou do objektu docházet děti, robotické centrum přispěje i k jejich přípravě na možná budoucí zaměstnání.

     Za druhé se historická budova kláštera stane místem setkávání různých skupin a komunit. Vnitřní uspořádání se upraví tak, aby tam mohly fungovat dvě sociální služby, zároveň vznikne zázemí pro volnočasové, kulturní či vzdělávací aktivity pro veřejnost.

     Ve spojení s již vybudovanou klášterní zahradou vznikne atraktivní areál s pestrou škálou služeb pro různé aktivity organizací, spolků i jednotlivců. Zároveň se bude spolkové a robotické centrum doplňovat s budoucím Přírodovědným centrem, jež vznikne v budově zemědělské školy.

(zdroj: mesto-zatec.cz)