Město Chomutov rozjíždí 4. ročník participativního rozpočtu. Nabízí svým občanům znovu se podílet na úpravě stávajících nebo vzniku nových veřejných prostranství: pro projekt Společně tvoříme Chomutov vyčlenil 5 miliónů korun. „Až do konce března budeme přijímat návrhy našich obyvatel na vylepšení míst v našem městě,“ řekl primátor Chomutova Marek Hrabáč.

     Nápady může předkládat kdokoliv starší 15 let. Projekt musí být realizován na veřejném prostranství (ulice, park, zelené plochy, náměstí atp.) nebo ve veřejně přístupné budově, která je po větší část dne přístupná či využívána veřejností, jako je např. knihovna, kino atp. (nemusí být přístupno 24 hodin denně, ale rozhodující je volný přístup každému). Místo realizace (pozemek, budova) musí být ve vlastnictví města, příspěvkových organizací města nebo obchodních společností města. Maximální finanční limit na jeden projektový záměr je 600 tisíc Kč. Realizace nápadu musí být proveditelná, nesmí odporovat zákonům, územnímu plánu, Rámcové strategii rozvoje města a jiným rozvojovým koncepcím města + má investiční charakter. Kompletní informace jsou k nalezení na webu www.naschomutov.cz.

PĚT JEDNODUCHÝCH KROKŮ, JAK PODAT NÁVRH:

  1. Dívejte se kolem sebe a nápady na zlepšení svého okolí prodiskutujte s přáteli, rodinou, sousedy, kolegy, …
  2. Zjistěte si vlastníka pozemku/ budovy, které se Váš nápad týká. Pokud je vlastníkem statutární město Chomutov, můžete postupovat dále.
  3. Místo nafoťte, navrhněte nová řešení místa, návrh řešení načrtněte – inspirujte se v jiných městech.
  4. Zkuste odhadnout rozpočet návrhu – včetně přípravných prací, projektové dokumentace a prací s návrhem souvisejících. Celkový rozpočet návrhu se musí vejít do 600 tisíc Kč včetně DPH. Pokud si nebudete vědět rady s odhadem rozpočtu, nic se neděje, návrh určitě v termínu podejte. Odhadem rozpočtu se pak budeme zabývat při hodnocení návrhů.
  5. Veškeré informace sepište do formuláře a tím oficiálně návrh podáte ke zpracování.

     Všechna pravidla participativního rozpočtu zůstávají zachována, jen se ruší pravidlo týkající se povinnosti navrhovatele projektu zúčastnit se veřejného projednání. Veřejná projednání nebudou organizována. Cokoliv nejasného k danému návrhu projektu je stále možné konzultovat s koordinátorkou Ing. Terezou Rödlingovou – t.rodlingova@chomutov.cz.

     Od 1. 4. do 14. 5. 2021 bude Váš návrh hodnocen odborným týmem na městě, zda splnil všechny podmínky projektu a postoupí k hlasování. Online hlasování začátkem června 2021 rozhodne o vítězných projektech, které se budou realizovat od ledna 2022.

(zdroj: chomutov-mesto.cz)