Muže s laskavou tváří a neodmyslitelným motýlkem zná velká část dospělé populace v České republice. Není divu, profesor MUDr. Jan Pirk, DrSC., přednosta Kardiocentra IKEM, má za sebou celou řadu vynikajících úspěchů v oboru a také rad, jak pěstovat zdravý životní styl.

Pane profesore, jak se udržujte ve svěží tělesné a duševní kondici?

     Ve svěží tělesné kondici se udržuji sportováním. Protože je známé staré heslo „Ve zdravém těle, zdravý duch“, tím pádem se udržuji i ve zdravé duševní kondici.

Můžete stručně přiblížit, jak vypadá váš klasický pracovní den?

     Můj pracovní den vypadá takto. Vstávám v 5.25 a do zhruba 5.50 cvičím. Nejprve provádím strečink, poté posilování jednotlivých svalových skupin. Před šestou pustím televizi, připravím si snídani a při prvních zprávách se holím a snídám. Po ranní toaletě a sprše odjíždím v 6.30 do práce, kam přijíždím zhruba v 6.50 – 6.55. V kanceláři nejprve vyřizuji poštu, došlou po včerejší pracovní době a v 7. 30 jdu na hlášení. Poté provedeme ranní vizitu na lůžkových odděleních a kolem 9. 00 odcházím na operační sál. Zpravidla provádím jednu operaci denně. Po jejím skončení a po obědě provádím odpolední vizitu a rozhovor s pacientem, který jde příští den na operaci. Mezitím vyřizuji administrativu, přijímám pacienty na konzultace. A když nebyla covidová epidemie, jezdil jsem přednášet na semináře a kongresy, event. se účastnil zasedání různých nadací, kde jsem členem nebo jinak zainteresován. To je zhruba můj pracovní den.

S manželkou Blankou

Jak si nejlépe odpočinete?

     Nejlépe si odpočinu aktivně, to znamená, že se jdu proběhnout, zaplavat, nebo projet na kole či běžkách, dle možností a ročního období.

Infarkt myokardu patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Jak mu lze z obecného hlediska předejít?

     Obecně se dá infarktu myokardu předejít zdravým životním stylem. Je nutno si jeho zásady vštěpovat již od mládí. Je to několik opatření. Za prvé správné stravování, tj. pestrá strava v přiměřeném kalorickém množství, úměrném kalorickému výdeji. Za druhé dostatek pohybu, tzn. alespoň 3x týdně se věnovat aktivnímu sportu po dobu jedné hodiny. Za třetí nekouřit a za další, pokud mám nějaká onemocnění, kterých s rostoucím věkem přibývá, jako např. vysoký krevní tlak, správně jej léčit. Ale o tom bylo již řečeno velice hodně, to bych se jen opakoval.

V poslední době se na sociálních sítích šíří vaše doporučení užívání léku Cardiline. Můžete to potvrdit a v krátkosti vysvětlit princip jeho působení?

     Pokud se týče léku Cardiline, musím říci, že se jedná o velký podvod a že jsem podal již několik podnětů k šetření na Policii ČR. Situace je velice složitá, protože pachatel, který podvádí důvěřivé občany nejen ČR, ale i Slovenska, je nedohledatelný, vzhledem k tomu, že úložiště je kdesi na Bahamách či Panenských ostrovech. Ale je s podivem, že může být neregistrovaný lék rozesílán poštou po České republice, aniž by byla evidence o tom, že takovýto lék je rozesílán. Představte si, že kdyby tam nebyl pouze neúčinný prášek, ale byl tam jed, k jakým tragédiím mohlo dojít.  Je to klamavá reklama, podvod a zneužití mé osoby.

Vzpomenete si na svoji první transplantaci srdce před třiceti lety? Jak dlouho tehdy operace trvala a kolik jste jich od té doby v institutu provedli?

     Na svou první transplantaci srdce si vzpomínám velice dobře. Jak dlouho trvala už nevím, ale do smrti si budu pamatovat ten okamžik, když jsem to nemocné srdce vyjmul z hrudníku a v něm bylo prázdno. Před tím jsem operoval tisíce srdcí, ale ty vždy byly v hrudníku. Takže tento okamžik nelze zapomenout. V IKEMu se od roku 1984, kdy byla provedena první transplantace srdce, provedlo kolem 1 200 těchto výkonů a 5 kombinovaných transplantací srdce a plic.

V kardiochirurgii máte bohaté mezinárodní zkušenosti.  Jak si stojí Česká republika v tomto ohledu ve srovnání s vyspělými zeměmi světa?

     Pokud se týče kardiochirurgie, úroveň lékařské a ošetřovatelské péče snese srovnání s jakoukoli vyspělou západoevropskou zemí. V čemž však značně pokulháváme, jsou tzv. hotelové služby. Tj. velikost a vybavení pokojů a stravování.

Ve sbírce profesora Pirka nechybí historická vozidla

Žijeme v době koronavirové. Nemohu se nezeptat, jak ji vnímáte jako lékař i jako člověk?

     Doba koronavirová mne značně mrzí. Myslím, že je zde celá řada mnohem více smrtelných onemocnění, než toto a jen namátkou bych uvedl, že v České republice každých 20 minut zemře jeden člověk na zhoubný nádor a každých zhruba 17 minut zemře jeden člověk na prokázaný akutní infarkt myokardu. Což je mnohem a mnohem více než na covid. Démonizace tohoto onemocnění mi vadí.

A vaše predikce, jak dlouho bude pandemie trvat a jaké si z ní vzít ponaučení?

     Myslím si, že covid-19 tady bude s námi natrvalo. Tak, jako ostatní chřipkové viry. Nikdo nemluví o tom, že tuto infekci prodělo již téměř milion obyvatel naší země a ti již získali do značné míry přirozenou imunitu, stejně tak, jako to máme na viry „normální“ chřipky. Takže podle mne ten vir zde zůstane a čas od času se jeho výskyt zvětší a skutečně jsem přesvědčen, že tak jako u ostatních chřipkových virů, je očkování jednou z dobrých cest, jak snížit nemocnost.

Připravila: L. Richterová, foto: archiv

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Narozen 20. 4. 1948 v Praze, absolvent Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy zahájil praxi v roce 1972 jako sekundární lékař na chirurgickém oddělení nemocnice v Nymburku. Po atestacích v oborech chirurgie, kardiochirurgie a cévní chirurgie a působení v zahraničí se nejprve stal přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM, od roku 1999 je přednostou jeho kardiocentra. K jeho zálibám patří historická vozidla, pravidelně se účastní dálkových závodů v běhu, jezdí na běžkách a dělá triatlon.