Zastupitelé města schválili na svém čtvrtečním jednání podporu sportovním klubům ve výši 3,6 milionu korun. Finance z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2021 budou rozděleny mezi třicet z nich.

     Letošní výše podpory je o deset procent nižší než vloni, protože město s ohledem na očekávaný propad daňových příjmů přistoupilo k úspornému režimu. Většina požadavků od klubů tak byla ponížena.

     Při rozdělování financí je zohledňováno několik kritérií: tradice sportovního odvětví ve městě s ohledem na vybudovanou sportovní infrastrukturu, dále členská základna, nejvyšší hraná soutěž, finanční náročnost sportovního odvětví, atraktivita sportu – divácká návštěvnost, vlastní sportoviště a zajištění vícezdrojového financování spolku. Návrh na rozdělení financí projednává sportovní komise pracující při radě města.

     Nejvíce financí, konkrétně 945 tisíc korun (požadavek byl 1,8 milionu), bylo přiděleno oddílu s širokou členskou základnou – Slavoji Litoměřice, pod nějž spadá například hokejbal, šerm či odvětví sport pro všechny, dále pak spolkům Sport Judo Litoměřice (382 500, požadavek 450 000), Veslařskému klubu Slavoj Litoměřice (342 000, požadavek 370 000) a TJ Sokol Pokratice – Litoměřice (333 000, požadavek 440 000).

     „Již roky podporujeme sportovní kluby ve městě a hodláme v tom nadále pokračovat. Ačkoliv nyní přišla doba, kdy se musíme všichni uskromnit, nesmíme dopustit, aby byla jejich činnost ohrožena,“ uvedl místostarosta Karel Krejza.

(zdroj: litomerice.cz)