Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Ročně více jak 7 000 českých mužů začne hledat řešení, jak s nemocí bojovat a jak ji porazit. Většinu mužů přitom lze vyléčit, pokud je onemocnění zjištěno včas. A protože možností způsobu léčby je několik, je kvalita života po léčbě pojmem, o který by se měl každý muž zajímat také. 

     Muži o svém zdraví příliš nemluví. K lékaři se vypraví většinou až ve chvíli, kdy své potíže nemohou dále přehlížet. Přitom je poměrně snadné rakovinu prostaty díky vyšetření krve na PSA odhalit. Moderní diagnostické metody jsou schopné odhalit výskyt nádoru dříve, než dojde k jeho rozšíření. „Pro diagnostiku rakoviny prostaty je základem stanovení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA), což je enzym produkovaný buňkami prostaty. Koncentrace prostatického specifického antigenu v krvi je jedním z ukazatelů rakoviny prostaty,“ uvádí základní důvody pro vyšetření PSA primář Protonového centra, MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Ozařovací místnost

     Vyšší koncentrace PSA v krvi však nemusí nutně znamenat přítomnost karcinomu: jeho hladina se zvyšuje i při zánětech prostaty, benigní hyperplázii prostaty (nezhoubné zvětšení) a dalších podobných potížích. Proto je při zjišťování přítomnosti nádoru potřeba podstoupit ještě další vyšetření. Běžně se první testy PSA provádí až v 50. roce života. Pokud je však rakovina prostaty v rodinné anamnéze, provádějí se první testy již okolo 40. roku. Na základě výsledku testů pak lékař doporučí další test za rok, dva nebo někdy dokonce až za pět let.

Účinná a šetrná léčba

     Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení, a to při minimalizaci vedlejších účinků. A toho se velmi dobře daří dosahovat pomocí protonové léčby. Jejím největším benefitem je možnost přesně ozářit požadovanou oblast. Díky moderní technologii a zkušenostem lékařů Protonového centra se zvyšují šance na celkovou úspěšnost léčby a udržení kvality života pacientů po léčbě. Protonová léčba i všechna vyšetření v Protonovém centru jsou ze zákona hrazeny zdravotními pojišťovnami a jsou tak dostupná všem pacientům z České republiky.

     „Naším úkolem není pouze vyléčit pacienta, ale také zajistit, aby kvalita jeho života byla, pokud možno, stejná jako před nemocí. Proto jsme se zaměřili na to, aby muži po rakovině prostaty byli sexuálně aktivní, aby netrpěli impotencí a inkontinencí a aby byla léčba krátká, účinná a bezbolestná“, doplňuje primář Kubeš.

Primář MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Příteli, chvátej SOS

     Na některé lékařské zákroky a specializovaná lékařská pracoviště pacienty bez doporučení či souhlasu obvodního (praktického) lékaře nebo konkrétního specialisty nepřijmou. Přitom každá vteřina může hrát roli! Své o tom ví i pan Vladimír, kterému se život převrátil naruby během jediné chvilky. V jednom roce ho zasáhl infarkt, a aby toho nebylo málo, v témže roce se přidal i nález na prostatě. Sám se proto rozhodl kontaktovat Protonové centrum a domluvil si vstupní konzultaci s lékařem. Následovala potřebná vstupní vyšetření, a nakonec už se pouze ladil přesný termín zahájení léčby. „Když mi přišlo oznámení diagnózy rakoviny prostaty, již jsem věděl, že Protonové centrum existuje. Proto jsem ho neprodleně kontaktoval, přestože jsem neměl žádné lékařské doporučení, pouze ambulantní zprávu o zjištění nádoru. Léčbu jsem potom zahajoval téměř neprodleně po vstupní konzultaci, která proběhla loni v srpnu,“ říká pan Vladimír a dále dodává: „Mým heslem byla maximální možná redukce nežádoucích účinků plynoucích z léčby. Chtěl jsem se co nejvíce vyhnout operaci, ale také ozáření zdravých tkání.“

     Rakovinu prostaty je možné řešit několika způsoby. Na rozdíl od chirurgického zákroku, tzv. radikální prostatektomie, však protonovou terapií dnes můžeme úspěšně vyléčit až 99 % pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika. Ve srovnání s operací protonová léčba významně snižuje riziko vzniku impotence a riziko vzniku inkotinence, tedy úniku moči, které je při protonové léčbě karcinomu prostaty časného stadia minimalizováno na 1 %. „Nespornou výhodou protonové léčby je podstatně nižší časová náročnost pro pacienty. Protonová léčba je ambulantní a trvá pouze pět dní u časného stadia karcinomu prostaty, a 21 dní u pokročilého stadia,“ uzavírá primář Kubeš. 

     Bezbolestnou léčbu s minimem vedlejších účinků potvrzuje i pan Miroslav. „Tři měsíce od ukončení léčby hodnoty PSA markeru výrazně poklesly, a dnes se dokonce výrazně pohybují pod limitní hodnotou, která je považována za kritickou vzhledem k možnosti přítomnosti zhoubného nádoru. Léčba byla ambulantní, docházel jsem na ni ob den. Protože jsem zdaleka, během dvou léčebných týdnů jsem bydlel v hotelu v blízkosti Protonového centra. V průběhu léčby ani po jejím skončení jsem neměl žádné potíže a cítím se naprosto fit.“

Léčba v Protonovém centru (PTC) je hrazena ze zdravotního pojištění

Přijít nebo zavolat může kdokoli a ze všech krajů ČR

Nepotřebujete doporučení ani souhlas lékaře

Nejnovější informace najdete na webových stránkách www.ptc.cz

a na Facebooku Centrum protonové léčby

Mít pocity jistoty, bezpečí a komfortu

     Protonová radioterapie je dnes uznanou standardní léčbou a pražské centrum se zaměřuje na léčbu vybraných nádorů prsu, prostaty, plic, hlavy, krku, zažívacího traktu, mozku a míchy, jater, dále na léčbu lymfomů a nádorů u dětí. Díky nejmodernější radioterapii mohou pacienti ve většině případů i během léčby pokračovat ve svých aktivitách, pracovním i osobním životě. 

     Proklientský přístup a kvalitu nastavených služeb v Protonovém centru prověřila v loňském roce koronavirová pandemie. Velmi přísně nastavená hygienická a jiná opatření umožnila pacientům cítit se zde bezpečně a včas tak podstoupit diagnostická vyšetření i začít léčbu. Všichni pacienti, kteří kontaktují Protonové centrum, dostanou k dispozici svého osobního koordinátora, na kterého se mohou obracet se všemi svými dotazy. 

     A protože v uplynulých několika měsících došlo k celkovému omezení provozu diagnostických vyšetření po celé České republice, rozhodlo se Protonové centrum také navýšit kapacitu vyšetření magnetickou rezonancí – MR a PET/CT, aby jej mohli podstoupit všichni pacienti co nejrychleji a nezanedbali péči o své zdraví. K vyšetření do Protonového centra se může objednat každý pacient zcela sám. Za tímto účelem byla zřízena speciální klientská linka, na kterou mohou pacienti volat a kde dostanou veškeré informace. Objednací doba na vyšetření se pohybuje mezi 2 až 3 týdny. Zhotovení popisu s výsledkem vyšetření je zasláno indikujícímu lékaři, případně pacientovi, do 24 hodin.

     Dalším krokem, kterým se chce Protonové centrum k pacientům v letošním roce přiblížit, je spuštění virtuální ambulance na konci ledna 2021. Ta bude určena pro pacienty s nově diagnostikovaným onkologickým onemocněním, kteří mají podstoupit ozařování (radioterapii) a chtějí získat informace o protonové léčbě z pohodlí a bezpečí svého domova. 

(advertoriál)