Most přes ulici Mezibořská v Litvínově je v havarijním stavu a 29.1. 2021 začne dlouhodobá uzavírka Podkrušnohorské ulice kvůli jeho demolici a následné stavbě nového mostu. Řidiči od tohoto data musí využít objízdné trasy – viz níže. Výjimku získaly autobusy, kterým bude umožněn průjezd po mostě ještě o víkendu 30. a 31. ledna. Od pondělí 1. února začnou jezdit po objízdných trasách i linky MHD.

Úvodní foto: Situační plánek objížděk – červená trasa – objížďka pro MHD, Modrá trasa – objížďka pro tranzitní dopravu.  

     V termínu od 12. do 14. února bude zcela uzavřena i Mezibořská ulice v části pod mostem, protože v tomto termínu dojde k demolici mostu. Linka č. 23 pojede v těchto dnech od polikliniky přes Ruskou ulici, dále Valdštejnskou, ze které se napojí již na obvyklou trasu.

     Další úplná uzavírka, tentokrát pro ulici Nerudova k LDN, je v plánu od 20. do 21. února.

     Dále bude následovat částečná uzavírka této komunikace rozšířením zúžené příjezdové komunikace k LDN tak, aby byl zajištěn příjezd po celou dobu stavby při zachování bezpečnosti dopravy.

     Výlukové jízdní řády budou tedy od února platit pro linky autobusu č. 13, 60 (školní spoj) a č. 21 spolu. U nich dojde k přesunu zastávek: 

–       Zastávka Litvínov, mototechna – zrušena a jako náhradní zastávka bude sloužit tramvajová zastávka Litvínov, technické služby,

–       Zastávka Litvínov, Máj – bude přesunuta poblíž vjezdu do jednosměrné ulice Šafaříkova,

–       Zastávka, sportovní škola – bude přesunuta ke křižovatce ulic Podkrušnohorská a S. K. Neumanna (křižovatka „U HODIN“).

     Objízdné trasy jsou stanoveny celkem tři.

     Objízdná trasa 1 je určena pro městskou autobusovou dopravu, IZS, dopravní obsluhu
a rezidenty. V ulici Žižkova (naproti poliklinice) budou umístěny značky zákazu zastavení z důvodu zajištění bezpečného průjezdu hlavně vozidel MHD a vozidel IZS. Linka č. 13 ve směru od Citadely odbočí do ulice SKN, dále pojede ulicí Žižkova, kde budou cestující moci využívat tramvajovou zastávku Litvínov, Technické služby. Posléze pojede autobus Ruskou ulicí, odbočí do Valdštejnské ulice směrem k Máji, kde je pod kruhovým objezdem umístěna náhradní autobusová zastávka. Autobus následně objede kruhový objezd a Valdštejnskou ulicí pojede zpět dolů k nám. Míru, odkud již pojede po své běžné trase. Tímto způsobem bude u této linky zajištěna i obslužnost části města u Máje, tak jak je tomu běžně.

     Objízdná trasa 2 bude aktivní po dobu uzavírky ulice Mezibořská (v místech pod mostem) v termínu od 12. do 14. února, kdy stavebníci budou most bourat. Provoz ve zbylé části ulice Mezibořská bude omezen snížením rychlosti na 30 km/h.

     Objízdná trasa 3 bude platná po celou dobu výstavby, je vedena mimo centrum a bude platit především pro tranzitní dopravu.

     Ze všech směrů příjezdu k uzavírce budou řidiči informováni dopravním značením. Objízdné trasy budou vyznačeny příslušnými dopravními značkami.

     Během demolice nebude možno používat chodník pod mostem. Před i za mostem mají pěší možnost použít přechod přes Podkrušnohorskou ulici. Všechny objekty, které jsou přístupné ve stávajícím stavu budou přístupné i během stavby.

Uzavírka je naplánována nejdéle do 30.9.2022.

Místa, kde budou stát náhradní autobusové zastávky pro MHD:

Objížďka – PKH, Osada: náhrada za zastávku Litvínov, Sportovní škola. Zastávky v obou směrech budou umístěny do Podkrušnohorské ulice před odbočkou do ulice S. K. Neumanna)
Objížďka – Valdštejnská směr Máj: Náhrada za zastávku Litvínov, Máj ve směru linky z Janova na Osadu. Zastávka bude umístěna před nejspodnějším ze tří věžových domů
Objížďka – Valdštejnská směr náměstí: Náhrada za zastávku Litvínov, Máj ve směru linky do Janova. Zastávka bude umístěna ve Valdštejnské ulici hned pod odbočkou do ulice Šafaříkova.

(zdroj: litvinov.cz)