Na sklonku minulého roku Ústecký kraj podpořil vydání ojedinělé publikace „Památné stromy Ústeckého kraje“. Jde o první komplexní zpracování tématu zvlášť významných stromů v regionu. Kniha obsahuje informace o přibližně třetině ze 420 státem chráněných památných stromů a jejich skupinách v regionu.

     Pozornost je věnována nejen těm tradičně opečovávaným, ale i dosud nechráněným stromům ve volné či stále více urbanizované krajině, nebo těm již neexistujícím.

     Náš kraj byl odpradávna na památné stromy bohatý, a je tomu tak dosud. Stromy jsou vynikající svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, nebo zvláště pamětihodné z hlediska naší historie. Přesto jejich popularizaci bylo v posledních letech věnováno poměrně málo pozornosti. Publikace proto přibližuje život stromů, možná ohrožení, problematiku jejich ochrany a budoucnosti.

     Autorem knihy je botanik a dendrolog Vít Joza, kurátor botanické sbírky Oblastního muzea a galerie v Mostě. Již po dvě desítky let se věnuje dohledávání a dokumentaci památných stromů, popularizuje přírodu a krajinu severozápadních Čech v odborných studiích, vědeckých i populárně naučných článcích, na výstavách, exkurzích a přednáškách.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Pozn.: úvodní foto – Oldřichův dub v Peruci, zdroj: kudyznudy.cz.